Trần Xuân An - BÀI MỚI VIẾT 4 (trang 4 - tiếp theo 'site' tranxuananwriter)
CẬP NHẬT 11-03-2016 (HB16): 

BÀI MỚI VIẾT WEBSITE HIỆN HÀNH

 (www.tranxuanan-writer.net  &  www.tranxuanan-poet.net):


62) Trần Xuân An - HỒN XƯA QUÊ MẠ (thơ)  --- đăng ngày 08-03-2016 (HB16)
63) Trần Xuân An - THỬ TRẢ LỜI BÀI BÁO CỦA NHÀ BÁO KÌ CỰU PHAN QUANG (khảo luận) - 06 & 07-03-2016 --- đăng ngày 12-03-2016 
64) Trần Xuân An - BỐN CÂY NHANG TỨ HƯỚNG MỘ ANH ---
đăng ngày 16-03-2016 (HB16) 
65) 
Trần Xuân An - BỐN BÀI THƠ VỀ PHẬT GIÁO VÀ CỤ HỒ VỚI ĐẢNG VIỆT NAM --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
66) Trần Xuân An - CẢM NGHĨ VỀ LỊCH SỬ VÀ NHÀ YÊU NƯỚC QUỐC GIA CHỦ NGHĨA: PHAN CHÂU TRINH  --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
67) 
Trần Xuân An - NGHĨ THÊM VỀ PHAN CHÂU TRINH (1872-1905-1926), NHÀ CÁCH MẠNG QUỐC GIA CHỦ NGHĨA MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC  --- đăng ngày 28-03-2016 (HB16)      
68) Trần Xuân An - KHỦNG BỐ, THẢM SÁT – LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH LÀ DÂN LÀNH  --- đăng ngày 30-03-2016 (HB16) 
   
69) Trần Xuân An - NGƯỠNG (thơ)   --- đăng ngày 01-04-2016 (HB16)    
70) Trần Xuân An - HỒN ĐẤT NƯỚC ĐỈNH HẢI VÂN (thơ) --- đăng ngày 07-04-2016 (HB16)    

---  
Mười bài thơ mới viết của Trần Xuân An trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM  ---


71)
 
Trần Xuân An - Quê ở: Tân Sơn Hoà (thơ) --- đăng ngày 28-04-2016 (HB16)    
72) Trần Xuân An - Biển nhiễm độc lợi ích của quỷ (thơ) --- đăng ngày 20-05-2016 (HB16)
73) Trần Xuân An - Bốn bài thơ song ngữ viết tặng ông Barack Obama, tổng thống Mỹ (thơ) --- đăng từ ngày 23-5 đến 31-5-2016 (HB16)  + 01 bài viết thêm
74) Trần Xuân An - DĨA XÔI ĐẬU & NÉN NHANG 
(thơ) --- đăng từ ngày 06-6-2016 (HB16) 
75) Trần Xuân An - Vài ý kiến về bài viết "... Thánh chiến hay ngụy thánh chiến ..." của Trần Minh Thảo  06-6-2016 (HB16)
76) 
Trần Xuân An - NGÀY THƠ CA CHIẾU THẲNG  09-6-2016 (HB16) 
77) Trần Xuân An - Ý KIẾN VỀ BÀI "CHUYÊN CHÍNH TẤT YẾU LÀ VÔ CHÍNH PHỦ" 11-6-2016 (HB16) 
78) Trần Xuân An - “Cành hoa sen” khác với “cành hoa sen cạn”! & năm bài thơ  14-6-2016 (HB16)

--- Thơ đăng trên TTTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM.  20-6-2016 (HB16)

79)
 
Trần Xuân An - NGHĨ VỀ QUÂN ĐỘI VÀNG, QUÂN ĐỘI ĐỎ  20-6-2016 (HB16)
80) 
Trần Xuân An - Kẽ sống (thơ về địa danh Khe Sanh) (thơ)  26-6-2016 (HB16)
81) 
Trần Xuân An - BÀNG HOÀNG VỀ BÁC HỒ (thơ) 03-7-2016 (HB16)
82) 
Trần Xuân An - Đọc lại 4 bản Di chúc quá tả của Bác Hồ (thơ) 06-7-2016 (HB16)
83) 
Trần Xuân An - TỰ NGHĨ VỀ HAI BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH  09-7-2016 (HB16)
84) 
Trần Xuân An - HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆ  11-7-2016 (HB16) 
85) 
Trần Xuân An - Chùm thơ ba bài về các chiếc áo ngoại lai  (thơ) 11 -- 18-7-2016
86) 
Trần Xuân An - LỊCH SỬ LÀ CHUYỆN ĐÃ RỒI! (thơ) 15-7-2016 (HB16)
87) Toà Trọng tài thường trực phán quyết về “Đường 9 vạch”… (hình ảnh)  12-7-2016 (HB16)
88) 
Trần Xuân An - NGÀY 20-7, THỜI HẬU CHIẾN - 20-7-2016 (HB16)
89) Trần Xuân An - Bản chất, còn tìm ở đâu? &
THÁNG BẢY VỚI NGƯỜI SỐNG 25-7-2016 (HB16)


--- ĐỌC LẠI THƠ MÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG Ở NƯỚC TA 27-7-2016 (HB16)90) Trần Xuân An - Lời của những oan hồn bị "sát tả" -
02-8-2016 (HB16)
91) 
Trần Xuân An - ĐỨC PHẬT THÍCH CA VÀ VÔ VÀN MÙA SEN 07-8-2016 (HB16)
92) Trần Xuân An - Chúa Giê-su phản đế09-8-2016 (HB16)
93) Trần Xuân An - Đức Chúa Giê-su đã bị xuyên tạc thế nào? - 13-8-2016 (HB16)
94) 
Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc là gì? 13-8-2016 (HB16)
95) Trần Xuân An - Vu lan Rằm tháng bảy - 16-8-2016 (HB16) 
96) 
Trần Xuân An - Vu Lan, hiếu nghĩa y nguyên 17-8-2016 (HB16)
97) Trần Xuân An - VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC 19-8-2016 (HB16)
98) 
Trần Xuân An - TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG & VĨ THANH HIỀN LƯƠNG 19-8-2016 (HB16)

--- PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ - VÀNG 
 19-8-2016 (HB16)

99) 
Trần Xuân An - QUÊ BÙN & NÊN TÔN TRỌNG CHỮ NGHĨA VÀ Ý TỨ TRONG NGUYÊN TÁC BÀI CA DAO… & 
MỖI NGƯỜI: SEN TINH ANH & BÙN THỂ PHÁCH (2 bài thơ & lời bình một bài ca dao) - 29-8 & 01-9-2016 (HB16)
100) Trần Xuân An - NỖI NIỀM TIM SEN - 30-8-2016 (HB16)

--- 101) DI CHÚC VIẾT SỚM CỦA TÁC GIẢ (03-9-2016 HB16)

102) 
Trần Xuân An - 12C thương nhớ (thơ) (09-9-2016 HB16)

--- Thơ đăng trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM. (6 bài) 
12.9.2016-11:00

Thông tin:

LẦN THỨ 105 NGÀY SINH GS. TRẦN VĂN GIÀU, NHỚ SỰ NHẬN ĐỊNH LẠI VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)
 (16-9-2016 HB16)

103) Trần Xuân An - Người yêu là đầm sen
(thơ)  (20-9-2016 HB16)
104) Trần Xuân An - Quan Âm Thị Kính và nhân quả - Chùm thơ về đề tài Phật giáo -  (thơ)  (20-9-2016 HB16)
105) Trần Xuân An - Tất yếu và tự do, khổ đau và hạnh phúc -  (thơ)  (23-9-2016 HB16)
106) Trần Xuân An - Chưa từng có người cộng sản -  (thơ)  (24-9-2016 HB16)
107)TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 17 
(TRONG 38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 17 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 4 TRONG 4 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

___________________________________

Đ Ộ C   Ậ P   Ậ ,  
Á T   Ọ 


Trần Xuân An - VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG, CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?
Trần Xuân An - 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong  (2 bài thơ)
Trần Xuân An - Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT (3 bài thơ)
Trần Xuân An - DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM (1 bài thơ)

Ghi chú CÁC BÀI THƠ MỚI BỔ SUNG ở txawriter.wordpress.com:
(XEM CỘT DỌC BÊN TRÁI, theo thứ tự cập nhật từ dưới lên trên)
5) Tập thơ 17 + Bài 1: DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM 23.07.2017
4) Tập thơ 17 + Bài 8, bài 9: 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong (2 bài thơ) 22.07.2017
3) Tập thơ 17 + Bài 6, bài 7: TẤT YẾU & LẠC QUAN (thơ), MẶN THƯA VỀ CHAY (thơ) 21.07.2017
2) Tập thơ 17 + Bài 3, bài 4, bài 5: Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT 18.07.2017

1) Tập thơ 17 + Bài 2: HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC (1 bài thơ) 10.07.2017

Trần Xuân An - BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI (1 bài thơ, 24-07-2017 HB17)
Trần Xuân An - CHIÊU TUYẾT LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG & GHI CHÉP MỘT CÂU HỎI
                                                                     (2 bài thơ, 27 & 28-7-2017 HB17)
Trần Xuân An - THƯA CÁC BÁC TIỀN BỐI (1 bài thơ, 30-7-2017 HB17)
Trần Xuân An - THOÁT CHIẾC CẦU Ý HỆ LỊCH SỬ (1 bài thơ, 01-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - HAI CÂU & NGÂM KHÚC (2 bài thơ. 02 & 04 & 05-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - BỖNG HIỆN RÕ LĂNG BÀ HỌC PHI (1 bài thơ, 06-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH, LIÊN TƯỞNG (1 bài thơ, 12 & 14-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - NỖI NHỚ CÔ GÁI THUỞ ĐÓ BÂY GIỜ (thơ) (1 bài thơ, 18-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - SỬ TRONG RẰM THÁNG BẢY (thơ) (1 bài thơ, 19-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - KHÉP LẠI VẤN NẠN 1945-1975 (luận, 21-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - THUỞ ẤY, MIỀN NAM  (1 bài thơ, 28-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ (1 bài thơ, 29-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - Chùm thơ 8 bài cuối tập Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh (cuối 8 & đầu 9-2017)


12-09-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 18 
(TRONG 39 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 18 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 5 TRONG 5 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

Chiếc cầu 
Chiến Tranh Lạnh
.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400

(phần 1 & phần 2, gồm 60 bài thơ)Trần Xuân An - HOÀ GIẢI LÀ KÊU ĐÒI 
(thơ, viết sau khi phát hành “Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh") - 25-9-2017 HB17
Trần Xuân An - 7 bài thơ sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
Trần Xuân An - MỘT SỐ Ý KIẾN NGẮN VỀ HỘI NGHỀ NGHIỆP & CHÍNH ĐẢNG - trước ngày 28-10-2017 HB17
Trần Xuân An - 23 bài thơ phần 2 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh (trọn vẹn 2 phần gồm 60 bài thơ)
Trần Xuân An - Kính gửi hai đạo diễn điện ảnh Ken Burns và Lynn Novick
.
22-03-2018
Bốn năm Chữ Thập Đỏ  

(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=40015-7-2018 HB18

TRONG TÔI 
BẾN HẢI & THẠCH HÃN


tập thơ thứ 20 – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:


http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han
https://txawriter.wordpress.com/2018/07/04/t-x-a-da-viet-va-cong-bo-tap-tho-thu-xx-dau-sach-thu-7-hoa-giai-dan-toc/03-11-2018
tập thơ thứ XXI/43
DANH DỰ
(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., từ 29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!

Thông tin - tư liệu:
30-04-2019

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 9 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi hai
trong 44 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(43 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


tập thơ

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/bia-sach_final_cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien_24-03hb19-copy.jpg?w=350

23-6-2019: Mới!
24-072019 (HB19):

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 10 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi ba
trong 45 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(44 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/bia-sach.jpg

(Lưu ý: TẠI SAO NƯỚC TA GIÀNH ĐỘC LẬP KHÁC VỚI CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA KHÁC? - Trần Xuân An)
TÍNH ĐẾN THÁNG 12-2019

Sau 44 / 45 đầu sách đã công bố, tôi có viết thêm 9 bài thơ này (chưa kể 01 bài thơ, 01 truyện ngắn viết về trường cũ: Trung học Hàm Nghi, Huế).

… trường dạy cử nhân, tiến sĩ ngày xưa /
thành Trung học Hàm Nghi, trống vang Ngày Quật khởi…
(trích bài thơ viết gửi tập san “Hàm Nghi yêu dấu”)

Xem mục Thư viện – “Tháng 12-2019” ở cột bên trái:
https://txawriter.wordpress.com/2019/12/

ĐỌC 44/45 ĐẦU SÁCH TRẦN XUÂN AN THEO LINK:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/toan-bo-tac-pham-txa

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/87707029-7530-41f2-b2c8-05fbc65d5bb5.jpeg

Trần Xuân An 

SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ 

(tập thơ thứ 24/46)
23-06-2020:

Trần Xuân An - Chùm 07 bài ngắn về Luận cương dân tộc và thuộc địa của Lênin


23-06-2020


NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH 

(Trần Xuân An - tập thơ thứ 25 trong 47 đầu sách)

Tháng 6 - tháng 8-2020
Thơ sau ngâm khúc “Người Mẹ trong chiến tranh” link :


TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG 
(tập thơ thứ 26 trong 48 đầu sách của tác giả)

Thơ sau ngâm khúc “Người Mẹ trong chiến tranh”

Tháng 7-2020

Tạp chí Xưa & Nay số 521, tháng 7-2020, giới thiệu lại 4 đầu sách về nhân vật lịch sử Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) của tác giả Trần Xuân An

Có thể xem ảnh ở phần đính kèm (thuộc Sites Google) ở cuối trang bài viết


.

~~~~~ 0o0o0o0 ~~~~~

21-12-2020:

Trần Xuân An - Năm (05) bài thất ngôn bát cú + hai (02) bài thơ khác: Vũ Trọng Phụng, Trần Tế Xương, Lỗ Tấn (NHẬT KÍ NGƯỜI ĐIÊN, 1918)
& phối kiểm xuất xứ dân gian, xuất xứ văn bản một truyện tiếu lâm chính trị (website Lại Nguyên Ân, website Hoàng Hải Thuỷ, Gió-O)
LINK 

24-12-2020: LINK Các bài thơ thêm vào tập thơ 26/48 “Tổ quốc ơi...”:

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-viet-noi-tiep-tap-26

Đề xuất xây dựng: Khắc phục trong bầu cử

02-02-2021

(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN
Hai bài thơ viết thêm, sau khi đã hoàn tất tập thơ 27/49 
(đã đóng tập, thực hiện sách PDF xong):
CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,
CỞI TRÓI HẬU CHIẾN
Trần Xuân An
& một bài thơ khác
11-04-2021
Văn mới viết từ tháng 04-2021

.
Trang con (92): Xem Tất cả
Comments