Trần Xuân An - 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong (2 bài thơ)Tập 17 + bài 8
20-7-2017, CẦU Ý HỆ
Trần Xuân An

một bên bờ, chỉ chống một phía ngoại xâm 
cầu Hiền Lương đứng giữa, đau lòng vì ngoại xâm hai phía 
lịch sử như sông, Bến Hải không thể chẻ 
sóng già loại trừ nhau, sóng trẻ gộp chung vào 

sách một phía, thuộc về bọt bèo nô lệ 
chữ nên như cát sỏi đáy sông, trên nền lòng dân tộc xưa sau 
đâu chỉ hai nước ngoại xâm, mà Hai Khối cùng hai hệ 
cầu Hiền Lương, bao gáy sách gỗ sàn, màu của bền lâu. 

T.X.A.
sáng sớm – 07:45, 22-7-2017 (HB17)

Đã công bố trên Facebook:
https :// www. facebook. com/tranxuanan.writer/posts/1910072125933396.

Tập 17 + bài 8
20-7-2017, CẦU Ý HỆ
Trần Xuân An

một bên bờ,
          chỉ chống một phía ngoại xâm
cầu Hiền Lương đứng giữa,
          đau lòng vì ngoại xâm hai phía
lịch sử như sông,
          Bến Hải không thể chẻ
sóng già loại trừ nhau,
          sóng trẻ gộp chung vào

sách một phía,
          thuộc về bọt bèo nô lệ
chữ nên như cát sỏi đáy sông,
          trên nền lòng dân tộc xưa sau
đâu chỉ hai nước ngoại xâm,
          mà Hai Khối cùng hai hệ
cầu Hiền Lương,
          bao gáy sách gỗ sàn,
          màu của bền lâu.

T.X.A.
sáng sớm – 07:45, 22-7-2017 (HB17)

.


Ảnh: Trần Xuân Thuận nhiếp ảnh
.
Tập 17 + bài 9
GỖ MÀU ĐẤT,
NƯỚC MÀU TRONG
Trần Xuân An


Hiền Lương hai phía hai màu
gỗ sàn sắc đất xưa sau, một lòng
thuần mạch Việt, bao nguồn sông
giữa Miền Trung, Bến Hải trong, không màu

thành sông rửa mặt cho nhau
nếp nhàu lại xoá nếp nhàu nơi đây
gỗ chung màu đất xứ này
xanh, vàng sắt, rõ nước hoài màu trong.

T.X.A.
10:12 – 11:40, 22-07-2017 (HB17)

Đã công bố trên Facebook:
https :// www. facebook. com/tran
xuanan.writer/posts/1910134819260460

ą
Trần Xuân An,
02:54, 22 thg 7, 2017
Comments