Trần Xuân An - Kẽ sống (thơ về địa danh Khe Sanh)KẼ SỐNG
Trần Xuân An


Khe Sanh là khe sinh nở
chiến tranh, khe chết một thời
tiếp bao tháng năm rách rưới
nay cửa-sự-sống hồng tươi

Quảng Trị hồi sinh, nối đời
em sinh tôi trong con tôi
Khe Sanh sẽ cùng chuyển dạ
là đất cùng người sinh sôi.

T.X.A. 
07:10′, 26-6-2016 (HB16)
.
Tặng bạn Võ Văn Luyến ( Luyen Vo Van ) và anh Võ Văn Hoa
.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1722170838056860&amp…
.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/07/khe-sanh_photo-google-search.jpg?w=250

— Nguồn ảnh: Google search —

Comments