LẦN THỨ 105 NGÀY SINH GS. TRẦN VĂN GIÀU, NHỚ SỰ NHẬN ĐỊNH LẠI VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)


THÔNG TIN

LẦN THỨ 105 NGÀY SINH GS. TRẦN VĂN GIÀU,
NHỚ SỰ NHẬN ĐỊNH LẠI VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

GS Trần Văn Giàu – người nặng lòng với lịch sử dân tộc
Thứ Sáu, ngày 16/9/2016 – 07:30

TRONG BÀI BÁO CỦA QUỲNH TRANG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT TP.HCM., CÓ ĐOẠN VIẾT VỀ SỰ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ LẠI NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886):

Trích nguyên văn:

“… Trong tham luận của mình, GS-TS Tạ Ngọc Tấn nhìn nhận điều đặc biệt ở GS Trần Văn Giàu là ông sẵn sàng thừa nhận mình sai và đổi mới nhận thức của mình một cách khoa học, nghiêm túc. “Còn nhớ trong cuộc hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường” tổ chức tại TP.HCM vào ngày 20-6-1996, chính ông đã từ bỏ ý kiến đánh giá của mình từ năm 1956 và thừa nhận Nguyễn Văn Tường là một đại quan yêu nước của triều Nguyễn” – GS-TS Tạ Ngọc Tấn viết…”.

Nguồn: Quỳnh Trang (PLO), đã dẫn

http://plo.vn/thoi-su/gs-tran-van-giau-nguoi-nang-long-voi-lich-su-dan-toc-652809.html
.GS. Trần Văn Giàu
Nguồn ảnh: Báo điện tử Pháp luật TP.HCM. (đã dẫn link)
Comments