Trần Xuân An - Biển nhiễm độc lợi ích của quỷ
BIỂN NHIỄM ĐỘC LỢI ÍCH CỦA QUỶ
Trần Xuân An

cá chết trắng biển trắng bờ
dân lặn xuống đáy sâu, chẳng thấy đâu tảo đỏ
chỉ những ống xả từ cái tâm man rợ
lợi ích của quỷ: xác xơ bệnh tật ngư dân!

cả nước ngại ngần trước mỗi bữa ăn
hãi hùng giống nòi nhiễm độc
ai nguỵ biện bằng Bưởi và bằng Nhiêu Lộc
nhưng kênh sông nhỏ nhoi, còn biển rộng muôn trùng!

cái ngu dại ta mê, cái ác độc khách khùng
ác độc lớn gấp muôn triệu lần ngu dại
cả nước chìm trong kinh hãi
biểu tình bùng lên, sao đành khoá tay, khoá miệng nhân dân?

cái ác ngoại nhân, cái ác tự thân
phải bị vào tù, án tử
để biển sạch, cá lành, sông kênh hiền hoà, tình tứ
dân tộc hồng hào sức sống muôn đời.

T.X.A.
07:10 – 08:23, 20-05-2016 (HB16)

.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1707784702828807&set…..
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.Nguồn ảnh: Google seach
Comments