Trần Xuân An - VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚCVU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC
Trần Xuân An

chính Phật ba lần thân chặn giặc
xâm lăng còn lướt tới vây thành
Kiền Liên nghênh chiến, năm trăm lính
bình bát máu tràn cây cỏ xanh!

giọt máu cuối rơi càng rõ nghiệp
chánh tâm kháng cự, nghiệp tà tan
sử xanh thế giới đều tanh máu
dẫu bại, mãi ngời đức hiếu dân.

T.X.A.
tối 18 & sáng sớm 19-8-2016
(Vu Lan PL.2559 – HB16)
.

.
PHẬT THÍCH CA & TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN
TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

Chi tiết Đức Phật Thích Ca ba lần đích thân ra cản giặc xâm lăng, không một tài liệu nào nói khác vậy. Duy chi tiết Mục Kiền Liên đưa ra 500 người thuộc thị tộc của Đức Phật Thích Ca (bỏ giấu trong bình bát, bằng phép thần thông, theo cách diễn đạt cổ xưa), hầu hết các tài liệu đều nói là chỉ giải cứu họ mà thôi, mặc dù tất cả 500 người ấy đều hoá thành máu. Tôi nghĩ khác: 500 người ấy đã cùng Kiền Liên chiến đấu chống ngoại xâm và đều phải đổ máu (1) (cơ sở lịch sử là bốn vị vương tử thị tộc Thích Ca vẫn kháng cự, dẫu thất bại). Còn vấn đề nghiệp, tôi đã viết rõ: “chánh tâm kháng cự, nghiệp tà tan”.

T.X.A.
.

______________________________

(1) Khảo về vương nạn Tỳ Lưu Ly và cuộc thiên di đến Gandhàra của dòng họ Thích -- Bài viết của tác giả Chúc Phú

Trích:

“… Gandhāra (Sanskrit: गन्धार), là tên gọi cổ xưa chỉ cho vùng thung lũng Peshawar theo ngôn ngữ địa phương ngày nay. Gandhāra đã từng là một khu vực rộng lớn, từ phía Tây bắc tỉnh Prontier của Pakistan, và trải rộng đến thung lũng Kabul của Afghanistan22. Khu vực rộng lớn này là lãnh thổ của nhiều quốc gia, mà ngày nay chỉ còn tên gọi trong nhiều trang chính sử. Trong số những quốc gia thuộc khu vực Gandhāra có thể kể đến những nước như Ô-trượng-na, Phạm-diễn-na, Hí-ma-đát-la và Thương-di. Bốn quốc gia này có liên hệ đến bốn vị vương tử Thích Ca đã đào thoát từ cuộc thảm sát của Tỳ Lưu Ly.

Theo tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký, quyển sáu, ngài Huyền Trang đã cho rằng, trong những di tích còn sót lại ở thành Kapilavatthu, thì còn có bốn ngôi tháp nhỏ, đánh dấu nơi bốn vị vương tử Thích Ca đào thoát đến những khu vực phía Bắc Tuyết Sơn.

Phía Tây nam nơi thảm sát họ Thích, có bốn ngôi tháp nhỏ, đây là nơi bốn vị vương tử Thích Ca cầm quân kháng cự… Bốn vị này bị đánh đuổi, nên chạy lên hướng Bắc Tuyết Sơn. Một vị làm vua nước Ô-trượng-na, một vị làm vua nước Phạm-diễn-na, một vị làm vua nước Hí-ma-đát-la, một vị làm vua nước Thương-di, nhiều đời nối nghiệp, hậu duệ không dứt (23).

Ở đây, tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký có độ khả tín khá cao, đã được học giới công nhận về phương diện tư liệu. Tuy nhiên, việc phối kiểm bằng nhiều nguồn tư liệu khác cũng là một phương thức làm rõ thêm nội dung thông tin quan trọng này….”

——————————-

XEM THEO LINK của báo Giác Ngộ online:
http://giacngo.vn/nguyetsan/tulieu/2015/04/17/17E64B/

Xem thêm (tham khảo): bấm vào đây 

.

BẢN THÂN TÔI RẤT CẨN TRỌNG KHI GIẢI MÃ CHI TIẾT ĐÃ NÊU VỀ ĐẠI TĂNG SĨ MỤC KIỀN LIÊN.
THÔNG TIN – TƯ LIỆU TỪ ĐOẠN TRÍCH TRÊN ĐÂY (xem chú thích [1]) ĐÃ BẢO CHỨNG CHO NỘI DUNG GIẢI MÃ ẤY.
T.X.A.

.

Comments