U.(21). Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ

 
phê bình văn học (thơ) 
 
Links mới ở Google Sites
 

Lời thưa đầu sách 

 

1. Đọc thơ Nguyễn Công Bình

 

2. Đọc thơ Võ Văn Luyến

 

3. Đọc thơ Nguyễn Tiến Đạt

 

4. Đọc thơ Phan Văn Quang

 

5. Đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ

 

6. Đọc thơ Võ Nguyên

 

7. Đọc thơ Tần Hoài Dạ Vũ

 

8. Đọc thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

 

9. Đọc thơ Hà Linh Chi

 

10. Một vài yếu tố trong sáng tạo và tiếp-nhận-đồng-sáng-tạo

 

11. Cảm thức lục bát

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho/tep-11

 

 _______________________________________

 

Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho ...

 

 ____________________________________

 

& NHIỀU BÀI PHÊ BÌNH VĂN HỌC KHÁC Ở 3 TẬP "LUẬN & CÁC BÀI THUỘC THỂ LOẠI KHÁC" ...

 

>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

  

 

Comments