N.(14). Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt

 
tiểu thuyết
(tập truyện ngắn liên hoàn)
 
 
MỤC LỤC
 

1. Tổ kiến màu đất (mở và kết).                                                 7

 

2. Trên chuyến tàu lửa ra miền Trung.                                       22

 

3. Ân sủng của tự nhiên.                                                             36

 

4. Huyết thống nhân tộc ấy thơm mùi hương hoa sứ trắng?  58

 

5. “Xuất gia”.                                                                                97

 

*  Và một vài trang phụ lục.                                                        115

 
 
 
 
Links mới ở Google Sites
 
iPaper & PDF
 
Xem    |    Tải xuống
 
(đường dẫn [link] tệp iPaper [Doc.google.com] & tệp PDF cũng có ở cuối trang này)
 
 
TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-5

  

 ______________________________

 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot/tep-1a ...

 

  ____________________________________
 
 
 
& CÁC TIỂU THUYẾT KHÁC
 
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
  

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Ċ
Trần Xuân An,
20:02, 24 thg 12, 2009
Comments