S.(19). Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

 
truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử
 
TỔNG MỤC LỤC
 

MỤC LỤC

(tập I)

 

Lời giới thiệu (nhà sử học Dương Trung Quốc).

 

Vài lời thưa trước.

 

1. Truyện thứ nhất: Quốc tính và người học trò tội đồ không chịu đổi tên.

2. Truyện thứ hai: Người thầy giáo – thầy thuốc trẻ tuổi.

3. Truyện thứ ba: Chín năm, một huyện miền núi.

4. Truyện thứ tư: Phủ doãn kinh đô, người tự nguyện từ chức, và bị cách chức.

5. Truyện thứ năm: Bang biện khâm phái huyện Thành Hoá và nhà ngoại giao chủ chiến.

6. Truyện thứ sáu: Với ngọn bút, thanh gươm, ra Bắc tiễu phỉ.

 

MỤC LỤC

(tập II)

        

1. Truyện kí thứ bảy: Cưỡng ước “hữu nghị” và cưỡng ước thương mại Giáp tuất 1874.

2. Truyện kí thứ tám: Cuộc chiến ngoại giao và ngoại thương.

 

MỤC LỤC

(tập III)

 

1. Truyện thứ chín: Bắc Kì, tưởng chừng lặp lại.

2. Truyện thứ mười: Bi kịch ở điểm đỉnh mâu thuẫn và sự chiến thắng của nhóm chủ chiến yêu nước tại triều đình.

 

MỤC LỤC

(tập IV)

 

1. Truyện kí thứ mười một: Thế trận “toạ sơn quan song hổ đấu”.

2. Truyện kí thứ mười hai: Kinh đô quật khởi và quốc kế chia tách – phối hợp triều chính.

3. Truyện kí cuối: Tháng ngày bị lưu đày và cái chết ở hòn đảo lao tù biệt xứ.

 

Bị chú quan trọng cuối bộ tiểu thuyết.

 

Tổng mục lục.

 

 
 
 
Links mới ở Google Sites

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4

 

___________________________________

 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây: 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p1 ...

 
____________________________________
  
 
 
& CÁC CUỐN SÁCH KHÁC VỀ LỊCH SỬ:
 
CHUYÊN ĐỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886),
 
LỊCH SỬ CỔ ĐẠI ...
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

Comments