Trần Xuân An - Chiếc cầu CHIẾN TRANH LẠNH (tập thơ)MỤC LỤC

Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh tập thơ

 

1. bài 1 ~ DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM

2. bài 2 ~ KHÁT VỌNG THUẦN VIỆT

3. bài 3 ~ BẢN SẮC VIỆT

4. bài 4 ~ TRẦU CAU, RƯỢU - BÁNH THÁNH

                & CHUÔNG CHÙA

5. bài 5 ~ TRẦN GIAN KHỔ ĐAU KHÔNG LỐI THOÁT

                VÀ CÁNH CỬA TÔN GIÁO

6. bài 6 ~ TẤT YẾU VÀ LẠC QUAN

7. bài 7 ~ MẶN THƯA VỀ CHAY

8. bài 8 ~ 20-7-2017, CẦU Ý HỆ

9. bài 9 ~ GỖ MÀU ĐẤT, NƯỚC MÀU TRONG

10. bài 10 ~ BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI

11. bài 11 ~ CHIÊU TUYẾT LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG

12. bài 12 ~ GHI CHÉP MỘT CÂU HỎI

                THÁNG BẢY ÂM DƯƠNG

13. bài 13 ~ THƯA CÁC BÁC TIỀN BỐI

14. bài 14 ~ THOÁT CHIẾC CẦU Ý HỆ LỊCH SỬ

15. bài 15 ~ HAI CÂU

16. bài 16 ~ THẤP THOÁNG NGÂM KHÚC THỜI MÌNH

17. bài 17 ~ BỖNG HIỆN RÕ LĂNG BÀ HỌC PHI

18. bài 18 ~ NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH, LIÊN TƯỞNG

19. bài 19 ~ NỖI NHỚ CÔ GÁI THUỞ ĐÓ BÂY GIỜ

20. bài 20 ~ SỬ TRONG RẰM THÁNG BẢY

21. bài 21 ~ THUỞ ẤY, MIỀN NAM

22. bài 22 ~ GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ

23. bài 23 ~ HOA VONG ƯU, ĐỔI MỚI VÀ ĐỔI MỚI

24. bài 24 ~ NGÀY TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM NAY

25. bài 25 ~ NGÔI ĐÌNH PHAN HUYÊN

26. bài 26 ~ THƯỚC ĐO CỦA SỬ VÀ VĂN

27. bài 27 ~ MÙA HOA HỒNG BÁO HIẾU

28. bài 28 ~ BIỆN CHỨNG ĐỎ - VÀNG

29. bài 29 ~ HAI CHIẾC CẦU, HAI CHIẾC CÂN

30. bài 30 ~ BÌNH TÂM VỚI THƠ HOÀ GIẢI

~~~ Chú thích cần thiết

~~~ Danh mục tác phẩm của tác giả

~~~ Trân trọng mời xem

.

ą
Trần Xuân An,
03:12, 13 thg 9, 2017
Ċ
Trần Xuân An,
21:05, 13 thg 9, 2017
Comments