G.(7). Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu

 
 
trường ca thơ
 
 
MỤC LỤC
 

1.  Khúc 1: NGƯỜI ĐÀN BÀ TẬP MỈM CƯỜI

2.  Khúc 2: MỘT MÌNH VỚI CON

3.  Khúc 3: KHÚC RU KÍ ỨC

4.  Khúc 4: BẤT GIÁC, NIỀM ĐAU CŨ

5.  Khúc 5: ĐIỆP KHÚC TRẦM

6.  Khúc 6: NHỮNG MIỀN KHUẤT

7.  Khúc 7: GIỮA RỪNG CÂY MUÔNG THÚ

 

²    Phụ bản tranh mực đen 1

 

8.  Khúc 8: BÃI THA MA TUỔI THƠ

9.  Khúc 9: NĂM ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG

10. Khúc 10: CÁI ĐẸP SINH NỞ

11. Khúc 11: QUÊ HƯƠNG CÙNG ĐINH

12. Khúc 12: RUỘT THỊT

13. Khúc 13: KHẢO CUNG CỦA HỒN NHIÊN

14. Khúc 14: CÀNH LÁ MỤC VÀ NGỌN NẾN

15. Khúc 15: LẰN ROI

16. Khúc 16: NỬA KIA CỦA SỰ THẬT THÂN XÁC…

 

²    Phụ bản tranh mực đen 2

 

17. Khúc 17: ÁM ẢNH

18. Khúc 18: TUỔI MƯỜI BẢY CON NHÀ CÙNG ĐINH

19. Khúc 19: NỀN TẢNG, LÚC NÀY

20. Khúc 20: NÉN NHANG CHÁY BÙNG TRÊN TRẢNG CÁT ƯỚT

21. Khúc 21: NỬA CỦA CHA NỬA CỦA MẸ

 

²    Phụ bản tranh mực đen 3

 

22. Khúc 22: VẾT THƯƠNG TÌNH YÊU

23. Khúc 23: VĨNH BIỆT NIỀM CẢM CÚM HẠNH PHÚC BUỒN

24. Khúc 24: CÓ DI TRUYỀN TRONG EM KHÔNG

25. Khúc 25: ƠI THÁCH THỨC CỦA MẶC CẢM

26. Khúc 26: NHỮNG BÓ HOA ÁNH SÁNG

 
 
 
 
Links mới ở Google Sites

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau/tep-3

 

__________________________

 

Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây: 

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau/tep-1a ...

 

____________________________________

 
  
& CÁC TẬP THƠ KHÁC:
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

Comments