T.(20). Trần Xuân An - Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Links mới ở Google Sites  

iPaper & PDF
 
Xem   |   Tải xuống
 
(đường dẫn [link] tệp iPaper [Doc.google.com] & tệp PDF ở cuối trang này)
 
 

Lời thưa đầu sách

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1a

 

1. Giai đoạn huyền sử trong Đại Việt sử kí toàn thư (1697) và Khâm định Việt sử thông giám cương mục (1884)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1

 

2. An Dương vương, “giặc Thục” hay anh hùng bi tráng?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-2

 

3. Nhận định danh nghĩa Triệu Đà (nhà Triệu – Hán) và phân kì lịch sử: giai đoạn mất nước

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-3

 

4. Trưng Trắc, nữ vương vĩ đại, và Trưng Nhị, nữ tướng kiệt xuất, trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-4

 

5. Triệu Thị Trinh, người nữ anh hùng khởi nghĩa

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-5

 

6. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (nhà Tiền Lý), cuộc trường kì kháng chiến của Triệu Quang Phục (nhà Triệu – Việt),

và vài nét về Lý Phật Tử (nhà Hậu Tiền Lý)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-6

 

7. Mai Hắc đế, người anh hùng khởi nghĩa, vị vua bị mang tiếng là “tướng giặc” suốt mấy trăm năm trong sử sách

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-7

 

8. Bố Cái đại vương, người anh hùng khởi nghĩa được tôn vinh bằng một tôn hiệu rất Việt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-8

 

9. Phụ lục chương II: Thơ Đường viết về Giao Châu (Việt Nam)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-9

 

10. Khái lược về thời và thế (906 – 980)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-10  

 

11. Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Diên Nghệ, và chính quyền nhà nước mới của người Việt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-11

 

12. Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh là người khai sáng kỉ nguyên độc lập, tự chủ thời phong kiến trung đại?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-12

 

13. Phụ lục chương III: Những bình luận của các sử gia về hành trạng của Lê Đại Hành trong quãng thời gian 980 – 1005

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-13

 

14. Vài nét tổng luận về một số vấn đề lịch sử cổ đại nước ta

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-14

 

15. Bảng đối chiếu niên đại Việt – Hoa thời cổ đại

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-15

 

16. Mục lục & Danh mục bản đồ, tranh dân gian 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-16

 

17. Sách báo tham khảo và xuất xứ tư liệu trực quan

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-17

 

18. Phụ lục: thơ Trần Xuân An

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-18

 

__________________________________________

 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây: 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1a ...

 
 ____________________________________
 
 
& CÁC CUỐN SÁCH KHÁC VỀ LỊCH SỬ:
 
CHUYÊN ĐỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886),
 
LỊCH SỬ CỔ ĐẠI ...
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

Ċ
Trần Xuân An,
18:44, 24 thg 12, 2009
Comments