Trần Xuân An - LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH (tập thơ XXIII/45) + 31 BÀI THƠ VIẾT THÊM


TIẾP THEO TỪ TRANG TRƯỚC:

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su

(Tệp PDF trên Google Sites)
NGÀY 05-,10-2019, BỔ SUNG HOÀN TẤT THÊM BA MƯƠI MỐT BÀI THƠ.
TẬP THƠ “LÍ LỊCH VÀ QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH” NÀY THÀNH BỐN MƯƠI SÁU BÀI THƠ:


Sách PDF (16 bài - chưa bổ sung)

Sách PDF (47 bài thơ - đã bổ sung, trọn tập)

(Tệp PDF trên txawriter.wordpress. com)

05-10-2019
MỤC LỤC
LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH
tập thơ đặc biệt chỉ mười sáu bài
link, bấm vào đây
& BA MƯƠI MỐT BÀI VIẾT THÊM
(47 bài thơ + 03 bài đọc lại)

.
https://edfa1584-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai/16%2B31-bai.jpg
.

https://edfa1584-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai/Bia-sach_47-BAI-THO.jpg


~~ o0O0o0O0o ~~

31 BÀI THƠ MỚI VIẾT

1) Bài 16+1: BIỂN ĐÔNG – TƯ CHÍNH THÁNG 7-2019 – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2356814091259195/

2) Bài 16+2: MỘT LÒNG – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2364193030521301/

3) Bài 16+3: MẮT CẢNH GIỚI – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367606390179965/

4) Bài 16+4: GIẢI PHÓNG GIÚP HAY NÔ LỆ HOÁ? – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367652940175310/

5) Bài 16+5: TỰ DO CHỈ LÀ LÍ THUYẾT CHĂNG? – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2369140436693227

6) Bài 16+6: TÔI HIỆN HỮU TRONG TẤT CẢ CHỮ CỦA TÔI – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2370574563216481

7) Bài 16+7: BẢN ĐỒ VIỆT NAM ĐỀU CÓ BIỂN ĐÔNG – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2370695336537737/

8 ) Bài 16+8: CHỢT NHỚ CẦU HIỀN LƯƠNG, THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ & HAI HIỆP ĐỊNH – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2372596656347605/

9) Bài 16+9: ĐIỂM TỐI “LÍNH PHÁP” TRONG HÀO QUANG – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2374270462846891/

10) Bài 16+10: CON ĐƯỜNG “DỰA MA ĐUỔI QUỶ” CỦA VUA DUY TÂN – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2375706512703286/

11) Bài 16+11: VUA DUY TÂN GIÁC NGỘ CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2376105672663370/

12) Bài 16+12: ĐI ĐƯỜNG – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2376688442605093/

13) Bài 16+13: BÀI TẬP LÀM VĂN NÓI ĐẦU NĂM HỌC – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2379049049035699/

14) Bài 16+14: HƯỚNG MẮT NHÌN RA BIỂN – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/

15) Bài 16+15: HAI MẶT CUỘC CHIẾN ĐỎ – VÀNG – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384296535177617/

16) Bài 16+16: MÂU THUẪN TRONG MỖI CÁI ĐẦU – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384601421813795/

17) Bài 16+17: CÔNG DÂN NƯỚC ĐỎ NGHĨ VỀ XÂM LƯỢC – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385071898433414/

18) Bài 16+18: VỚI CÁI NHÌN TOÀN CẢNH, KHÔNG PHẢI RỒ DẠI, U MÊ – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385198988420705/

19) Bài 16+19: TÔN GIÁO CÓ TÊN LÀ “NGƯỜI GIÁC NGỘ” – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385910828349521/

20) Bài 16+20: BẠO LỰC – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2386809704926300/

21) Bài 16+21: CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN, CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN – Trần Xuân An
(gộp bài 21 với bài 22 thành một bài: 21)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/

22) Bài 16+22: CẦN TỰ PHÊ PHÁN ĐỂ ĐỘC LẬP – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2391236611150276/

23) Bài 16+23: TẬN CÙNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, NHÂN DÂN BÌNH TÂM – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2392066601067277/

24) Bài 16+24: ẨN DỤ CỔ ĐIỂN – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2392829964324274/

25) Bài 16+25: GHI THÊM VÀO SÁCH GIÁO KHOA – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2393655254241745/

26 Bài 16+26: BẠO LỰC, THUYẾT PHỤC, CƯỠNG BỨC – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2394435007497103/

27) Bài 16+27: RUỘNG ĐẤT, NGUYÊN LÍ ĐỎ – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2396208937319710/

28) Bài 16+28: GIAI CẤP HAY SỰ HỌC – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2396972773909993/

29) Bài 16+29: LẠI CHỐNG TRUNG QUỐC
BẰNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2399187563688514/

30) Bài 16+30: Ở TẦNG HẦM CÕI ÂM CHÙA HẢI QUANG,
ĐẦU SÁNG RA, TRONG TRƯA NGÀY GIỖ MẸ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2404292083178062

…………….

~~ Đọc lại:
ĐỀN HÙNG Ở VƯỜN NON NƯỚC – TP.HCM.,
NHỚ BUỔI SÁNG TIỄN BA TÔI, 1982
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2024221404518467/
(trong tập thơ “Bốn năm Chữ Thập đỏ” – Facebook)

…………….

31) Bài 16+31: TỰ VIẾT BẠT
TẬP THƠ “LÍ LỊCH VÀ QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH”
THỜI CHỐNG HAI KHỐI NGOẠI XÂM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2403293033277967/

…………….

Link trang đầu tiên liệt kê các bài thơ mới viết từ tháng 7-2019:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384302611843676/
.
Link trang này:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2387332641540673/
.
~~ o0O0o0O0o ~~

~ Danh mục tác phẩm của tác giả
~ Trân trọng mời xem…
~ Về mười đầu sách “Hoà giải dân tộc”
~ Mục lục tập thơ
~ Vài nét về tác giả

~~~~~ O0O0O0O0 ~~~~~

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử Chiến tranh Lạnh, tập thơ mười sáu bài, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07-2019 + ba mươi mốt bài, 10-2019 (47 bài thơ)

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

24. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
25. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
26. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
27. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
28. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
29. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
30. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
31. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
32. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

33. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
34. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
35. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
36. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
37. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
38. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
39. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

40. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
41. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
42. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
43. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
44. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
45. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

MƯỜI MỘT (11) ĐẦU SÁCH
TRONG 5 NĂM RƯỠI TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 24-07-2019
…………………………………….
Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
10 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975 — 1989/1991)
(kể thêm tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ là 11 đầu sách)
.
Đầu sách thứ 11: “Lí lịch và quốc sử Chiến tranh Lạnh”, gồm 
16 bài thơ mới viết, tháng 6 & tháng 7-2019 – tháng 10-2019

.
Tác giả: Trần Xuân An
(tác giả của 45 đầu sách: 25 đầu sách xuất bản thành sách in giấy, 19 đầu sách PDF và 1 tuyển tư liệu)

……………………………………

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com(...).pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/...

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com...

http://www.tranxuanan-writer.net/...

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11...

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/...

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/...

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/...

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/...(...)...pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/t... (trọn tập, 2 phần)
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/...

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03...

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa...

https://txawriter.wordpress.com/2018/03/22/...

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/00_...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8 ) DANH DỰ, tập thơ (65+6 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/00_...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (56+4 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/06/000...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ đặc biệt chỉ mười sáu bài cộng thêm ba mươi mốt bài viết thêm (47 bài)
Link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-...

……………………..
………………………

11) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..
………………………

TỒNG CỘNG MƯỜI (10) TẬP THƠ
GỒM NĂM TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN (508+4+16+31=559) BÀI THƠ
(kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ)
& MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa
cùng một ít bài luận.

……………………..
………………………
Đặc biệt,
10 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

0O0O0O0O0O0

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 44 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.
Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 4:
GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:
Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com
Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https://facebook.com/tranxuanan.writer
& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

Tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ
và công bố, phát hành trọn tập trên Facebook,
các điểm mạng toàn cầu cá nhân:
24-7-2019 (HB19)
NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF:
24-07-2019
25-07-2019 (HB19)
NGÀY BỔ SUNG THÊM BA MƯƠI MỐT BÀI THƠ MỚI VIẾT THÊM:
05-10-2019

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG


XIN LƯU Ý BẢN “LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH” CHỈ 16 BÀI THƠ TRONG LẦN CÔNG BỐ TRƯỚC:
.
MỤC LỤC
LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH
tập thơ đặc biệt chỉ mười sáu bài
link, bấm vào đây

.

Biển đảo thuộc cương thổ nước ta đang bị xâm lược, chẳng lẽ bản thân mình lại im thin thít, bèn viết thơ thời sự – thơ công dân, rằng:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2356814091259195/


1) Thơ thời sự – thơ công dân: BIỂN ĐÔNG – TƯ CHÍNH
THÁNG 7-2019
Trần Xuân An

Tôi phân thân đối thoại:

ngoái nhìn, nhiều nước thù, thành sử
những ngoại xâm kia, nay bạn rồi
duy bành trướng, vẫn Tàu, dù đỏ
chiếm tim óc, lại cướp đảo khơi!

gắng đuổi Tàu lìa xa bộ não
đuổi hình Mao khỏi tim bao người
“Sách trắng” ba-mươi-năm, giải độc *
xưa đánh Tàu bằng nội lực thôi

nội lực còn đau chia cắt Lạnh
chống Tàu, hai cực âm dương ngời
nhớ vết Gianh, xui Hương phân liệt
sức Bến Hải, làm lành, nhân đôi

thời chúng ta còn đau lương – giáo
thời chúng ta còn đau đỏ – vàng
thời chúng ta còn đau nam – bắc
chống Tàu, đừng nội chiến, tan hoang

khéo lo! Hơn bốn mươi năm trước
chống Tàu, hai biên giới, hai đầu
âm dương, hai cực, chí là điện
những mâu thuẫn đối kháng chìm sâu

xong rồi phẫu thuật, lành Bến Hải
bốn thập niên, nay lành hẳn đi!
khi chúng ta thực chất dân tộc
vẫn thắng Tàu như sử đã ghi

Bến Hải hát rằng:

sinh ra, lớn lên ở Miền Bắc
sinh ra, lớn lên ở Miền Nam
mâu thuẫn đối kháng Hiền Lương tắt
khi chống Tàu, nghìn thuở ngoại xâm

mâu thuẫn đối kháng chìm và tắt
thật ra, thoát bằng súng chống Tàu
cùng nổ, át khổ tâm trong nước
“Sách trắng” trải lòng Bến Hải sâu

biểu tình gần đây nhiều động lực
ba mâu thuẫn cùng chống xâm lăng
lưỡi chín vạch, Tàu liếm biển đảo
lành Hiền Lương, nội lực càng tăng

Bến Hải hát thêm rằng:

khác động lực nhưng cùng chiến tuyến
chung một kẻ thù bốn nghìn năm
dân tộc vượt tôn giáo – ý hệ
nhìn thẳng nhau, ánh mắt Việt Nam

Và tôi nói:

hoà giải dân tộc về văn sử
trước sục sôi biển đảo, biên cương
thời cuộc hoà giải cho nội lực
để Việt Nam thắng Tàu bất lương

Bến Hải lại hát:

trước Biển Đông, sóng gầm Tàu cướp
tháp chuông – tên lửa hả lòng gào
chí vàng cũ, biểu ngữ là súng
lính đỏ thét, khạc cuồng vọng Mao!

bộ não nước ta thành Tự Đức
thờ Trương Định nhưng nộp Thủ Huân
chiến cầm chừng dẹp chiến tức khắc
khát vọng dân: Hàm Nghi minh quân

cầm quyền giành giữ quyền phát súng
trao súng cho ai, ai tay không!
không muốn như nỗi đau Triều Nguyễn
nhưng mất biển đảo, quyền còn không?

thế trận đang phơi bày lòng dạ
hỡi giáo đường, hỡi đảng cầm quyền
mất biển, bị bủa vây, mất nước
Cách mạng Ba Số Một còn thiêng

thế trận phải chăng đang cứu chuộc
chuộc lỗi xưa bằng góp công nay?
giáo đường đừng đảo điên quyền bính
Đảng mắc mưu, phải thắng trận này!

Tôi không thể không nói:

không phải công thư về hải phận
nguyên nhân bị buộc tôn thờ Mao
Mao chiếm đóng trong tim trong óc
giặc chiếm đóng mà hợp pháp sao?

Pháp cưỡng bức ta những hiệp ước
cũng thành rác của lịch sử thôi
mọi văn bản thời Tàu Đỏ ép
chỉ là rác dưới mắt loài người!

T.X.A.
07:12-08:32
& 09:11-10:32, 06-08-2019
12 & 14-08-2019
……………..

(*) Nxb. Sự Thật – Hà Nội, 1979.
.

Tư tưởng Mao là bành trướng. Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam 1951 lại ghi lấy tư tưởng Mao kết hợp với thực tiễn Việt Nam làm nền tảng & kim chỉ nam!

May thay, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố Sách trắng 1979! Trong đó, rất rõ ràng tư tưởng Mao.

Sách trắng 1979 (“Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ba mươi năm qua”, 1949-1979, Nxb. Sự Thật – Hà Nội, 1979), trực tiếp hay gián tiếp, đã phủ nhận mọi văn bản kí kết với Trung Quốc trước đó rồi, kể cả công thư Phạm Văn Đồng kí, 1958, công nhận về hải phận Trung Quốc là 12 hải lí, tính từ đường cơ sở…

T.X.A. (ghi chú, 16-08-2019)

2) MỘT LÒNG
Trần Xuân An

chia rẽ, ngã hai phương, đau xót
cuộc chiến đỏ – vàng máu xương
không phải hăm mốt
mà ba mươi năm Hiền Lương!

nay chống Tàu xâm lược
cả dân tộc chung đường

dựa Pháp xưa chống Pháp
dựa Tàu nay đối phương

chẳng ai trách ta bất nghĩa
trong mưu mô ngoại cường!
giữa bão xoáy cuồng, lòng chỉ một
yêu Tổ quốc quê hương.

T.X.A.
16-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2364193030521301/
.

3) MẮT CẢNH GIỚI
Trần Xuân An

Tàu kê súng, vẽ rừng, vạch biển
di dân tràn, mìn nặng hầu bao
mắt thuyền mở to, mắt lá mặn
mấy mươi năm, máu phải ứa trào!

ta không ghét ta vàng, ta đỏ
chỉ hận: ngũ cường không sáng trong
riêng hận Tàu, nghìn đời chau mắt
nếu như ta, hận giống ta không?

T.X.A.
06:12-07:30, 22-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367606390179965/

.

4) GIẢI PHÓNG GIÚP
HAY NÔ LỆ HOÁ?
Trần Xuân An

Mao giải phóng giúp ta? Đâu phải!
khi Mao chễm chệ, chiếm đầu ta
giặc thành thánh, ta thành nô lệ
đạn chữ rền, thế giới hiểu ra.

T.X.A.
08:12-09:10, 22-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367652940175310/
.

5) TỰ DO CHỈ LÀ LÍ THUYẾT CHĂNG?

Trần Xuân An

người viết nào cũng có bản thảo im lìm
cất giấu trong góc sâu trí nhớ
cất giấu trong ngăn tủ nào, chỉ mình biết rõ
nhưng thời mạng chữ toàn cầu, đã khác rồi

tôi cũng thế, mở lòng ra, cùng thời thế mở
mười chín đầu sách đã trải phơi
cho dù không hoặc chưa giấy phép
cùng hăm lăm đầu sách, Nhà nước cho trình đời

nếu không có tự do, dân chủ, cộng hoà, tư hữu
“Đêm trường trung cổ” phủ tràn trái đất, bầu trời
giá trị thặng dư Marx, búa liềm Lénine mục nát
và không Phương Tây, Liên Xô lấy gì so sánh, sáng soi

là công dân, dưới lá cờ như phiên bản nước người
có mươi đầu sách, tôi viết khác Đảng
(trong mười chín bản thảo, tôi tự xuất bản)
trên mạng, để hoà giải dân tộc mình thôi

tương tác trong từng thực thể, biện chứng là thế đó
âm dương cấp độ cũ xưa, rồi cấp độ cao hơn
màu sắc cũng đổi thay, dạng kia sang dạng nọ
chúa đất bóc da, tư sản lột tận xương không còn

biện chứng nay vẫn âm dương vuông tròn
nhưng cái phi quy luật không thể đối lập cái theo quy luật
đảng tư hữu công nông nên đối lập đảng tư hữu giai cấp khác
cơ chế mới, để giới cầm bút tự do đàng hoàng

chân lí giản dị thay, cọ xát vào thực tiễn
nếu vàng mười, kim cương ròng, còn nguyên
độc lập, tự do tôi, ước chi không ảo vọng
thực tiễn tôi là quyền xuất bản, dù khác ý Đảng cầm quyền

Phùng Quán từng thề cầm dao viết văn lên đá
dựng bia ư? Bia cũng bị phá nổ tan tành
trên mạng thời nay ư? Một cái bấm là bị sửa xoá
tôi muốn sách giấy vĩnh cửu, với quyền phát hành

chuyên chính xui Liên Xô trì trệ, sụp đổ
sao nước ta, xuất bản, báo chí vẫn Nhà nước độc quyền?
thực tiễn, thực tiễn! Đừng tin gì chưa qua thực tiễn!
chủ nghĩa đỏ là bánh vẽ. Thực tiễn cho biết thế, tôi chỉ ưu phiền

tôi chỉ là công dân hiền
hiến pháp, luật pháp Nhà nước vẽ ra, tôi chấp hành tất
ước Đỏ vượt xa, vượt cao hơn tư sản, tôi tự do, độc lập
như chế độ cộng hoà tư hữu các nước còn nguyên

chỉ quyền xuất bản sách giấy cũng đụng vào đa đảng
thảo nào đa đảng thật ở Nga và đa đảng giả ở Tàu
nội dung hoà giải dân tộc thôi, mà khốn khổ vậy!
độc đảng độc quyền, đến sách báo cũng đau

tôi đã phơi trải hết lòng mình, không cất giấu
chúc mọi đảng cộng sản đều thành đảng tư hữu công nông
giai cấp, thành phần tương tác trong cơ chế
bản thảo không còn im lìm, mục nát, hoá hư không

tuân thủ hiến pháp thôi, nhưng viết cho hết lẽ
đỡ mang tiếng làm người mà hèn nhát, ngu ngơ
tôi chẳng phản bội ruộng đồng, công xưởng
không từ bỏ bút giấy, Tổ quốc bao giờ.

T.X.A.
trước 08:32, 24-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2369140436693227

6) TÔI HIỆN HỮU TRONG TẤT CẢ CHỮ CỦA TÔI

Trần Xuân An

viết về nụ hôn, hoa cỏ
văn chương tồn tại như hoa cỏ, nụ hôn
viết về biến động thời mình, máu xương, phận số
trong đôi mắt, bóng đời nhiều sắc độ
văn chương tồn tại như tâm hồn

viết về sử, nhổ những cái đinh định kiến ra khỏi đó
chữ tồn tại dấu vân tay vá lỗ méo tròn
hay cắm cây nhang, hương khói chờn vờn
viết về nhiều tác giả cùng thời và đã cổ
chữ cũng tồn tại gương mặt mình,
                như chiều muộn, nắng non

tồn tại như thế nào. Kể sao đủ. Kể sao rõ
nét riêng hoa cỏ, nụ hôn hay tâm hồn
dấu vân tay rõ ràng bằng đậm mờ rạn vỡ
gương mặt hừng chiều muộn, nắng non…
tồn tại trong tất cả chữ của tôi. Lặng im. Bày tỏ

và Chiến tranh Lạnh ba mươi năm, tưởng nhớ
bức tranh bình xương sọ
hậu chiến, nở bảy đoá hoa: đỏ – vàng – lam
bốn chữ “Chiếc cầu Ý Hệ” còn muôn thuở
không phải hăm mốt mà ba mươi năm
ruột thịt bắn nhau, nhưng bắn hai Khối ngoại xâm.

T.X.A.
07:11-08:05, 26-08-2019
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2370574563216481/

7) BẢN ĐỒ VIỆT NAM ĐỀU CÓ BIỂN ĐÔNG

Trần Xuân An

cương thổ Tổ quốc, ta gọi là Nước
Nước, trong “Đất Nước” tổ tiên muôn đời
nếu mất biển đảo, theo “lưỡi chín vạch”
là bổ dọc, Tầu cướp một nửa rồi

tỉ lệ đảo, nhỏ nhoi, chìm giấy trắng
nét vẽ phác, cũng Biển Đông rộng xa
chẳng bản đồ nào Việt Nam không biển
phần Biển Đông là Hoàng Sa, Trường Sa

không là ngư dân, cũng chảy máu mắt
trông vời đảo mất, sóng hận sục sôi
Tổ quốc là Nước, nỡ sao quên Nước
để Tầu vây Đất, bằng chính biển khơi!

đảo Hải Nam, mới thật “lưỡi” Trung Quốc
Biển Đông dựng gươm – sắc vuốt Lạc Long (*)
Hoàng Sa, Trường Sa tỏ mờ tỉ lệ
nhưng bản đồ nào cũng có Biển Đông.

T.X.A.
12:34-15:05, 26-08-2019

(*) Tôi vốn thuộc giống rồng mà nàng là giống tiên. Tính tình, tập quán của hai bên: kẻ ở cạn, người ở nước, khác nhau, khó mà ăn ở với nhau một nơi lâu dài được. Bây giờ, trong số các con, một nửa theo tôi về thuỷ phủ, còn một nửa ở lại với mẹ. Tuy kẻ ở rừng người xuống biển, nhưng mỗi khi bên nào có hoạn nạn thì phải ủng hộ nhau, không được bỏ.
(Lời Lạc Long Quân, theo truyện cổ nước ta, do Nguyễn Đổng Chi ghi chép).
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2370695336537737/

8) CHỢT NHỚ CẦU HIỀN LƯƠNG,

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ & HAI HIỆP ĐỊNH
Trần Xuân An

người Pháp, người Mỹ chỉ thích đứng trước
hay đứng sóng vai Triều Nguyễn, đồng minh
người Nga, người Tàu khôn lỏi
chỉ đứng sau lưng,
           ngồi trong đầu đồng chí Việt Nam mình!

Mỹ đã hoà giải với Tàu năm 72 Thượng Hải
cũng hoà giải với Nga độ ấy, Mạc Tư Khoa
phe Vàng tan hoang, chẳng còn chi đại diện
trò Nhu đạo, “thế hi sinh” đó à?

đã mấy thập niên, thế cuộc chuyển đổi
Mỹ đang làm gì? Tầu Đỏ đang làm chi?
Mỹ đã thăm nghĩa trang Vàng – Biên Hoà,
          nay lại thăm nghĩa trang Đỏ – Quảng Trị
tôi nhớ bức tranh bảy đoá đỏ vàng lam,
          nhớ Hoàng Sa, Trường Sa

phải lấy lại Hoàng Sa, Gạc Ma,
           coi chừng Tư Chính
Việt Nam mình thành miếng mồi
           giữa Mỹ và Tầu
hai câu kết bài thơ này, chưa viết được
chỉ viết cho “tàn dư” đỏ, “tàn dư” vàng,
          đừng để Tổ quốc thua đau!

T.X.A.
29-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2372596656347605/


9) ĐIỂM TỐI “LÍNH PHÁP”

TRONG HÀO QUANG
Trần Xuân An

Người là anh hùng, sáng bao cuốn sử
nhưng sau vầng trán ngời ngợi thông minh
vẫn còn khuất mờ rồi hiện ra điểm tối
nếu Người không hào quang,
          điểm tối ấy
          cũng chẳng làm ai giật mình

vua chống Pháp – Duy Tân
          lại là sĩ quan quân đội Pháp
chết trong máy bay “mẫu quốc” –
          Pháp cướp đoạt nước, lột da dân
Hồ Chí Minh sau rạng đông “Tuyên ngôn độc lập”
viết sách tiểu sử mình,
          vẫn còn tôn vinh
          chiến tranh đế quốc tuyển quân! *

dựa vào Anh, vào Pháp, chống Đức, chống Áo
hay chống trục phát xít,
          đâu phải vì Việt Nam giống nòi
phải chăng, chỉ là dựa ma diệt quỷ?
ma được tự do,
          vua lính thuộc địa đã xứng là người?

Bác Hồ, chính là Xuân Hiên (Trần Dân Tiên),
          năm 1947 *
còn viết nửa chuyện đầu:
          Paul Thành không đủ chuẩn làm lính Anh *
mấy mươi năm sau,
          kể với Nguyễn Lương Bằng nửa cuối:
đi thay, làm lính Pháp, thuở tuổi đang xanh

hậu thế không cách nào hiểu nổi
điểm tối lẩn khuất sau hai vầng trán rạng ngời
như Bác Tôn,
          vua yêu nước Duy Tân và Bác Hồ cứu nước
từng là lính Pháp,
          với thân phận lưu đày, lưu lạc xa xôi!

Bác Hồ, lính “mẫu quốc”, thời còn xanh tuổi
tóc bạc sáng ngời Điện Biên Phủ, Pháp đầu hàng
vua Duy Tân, giữa hồ sen Tịnh Tâm, bàn khởi nghĩa
rồi để thoát đày, đuổi Nhật,
          phải làm lính Pháp,
          nhưng chết chưa kịp rửa tiếng oan

con đường Duy Tân, mặc áo lính Pháp
con đường Hồ Chí Minh, mặc áo lính Tầu
hai nhà yêu nước ngả về hai Khối
bảy năm, trước Mùa thu Tháng Tám, đã lâu!

bi kịch dựa ma diệt quỷ trong hai Thế chiến
lại tương tự trong Chiến tranh Lạnh
          lồng Nội chiến Đỏ – Vàng
thưa đức vua Duy Tân, thưa hai Bác
những điểm tối ấy buồn, mãi mãi buồn,
          nhưng còn đó hào quang.

T.X.A.
19:12-21:30, 31-08-2019
……………….

(*) Xem bài của Nguyễn Quốc Phong (đăng trên tạp chí Xưa – Nay, 10-2015) và bài của GS. Song Thành (tạp chí Hồn Việt số 99, 12-2015 & website Hồn Việt):

http://chuyencuachi.blogspot.com/...

http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/5071-...
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2374270462846891/


10) CON ĐƯỜNG “DỰA MA ĐUỔI QUỶ”

CỦA VUA DUY TÂN
Trần Xuân An

bị làm hoàng đế hình rơm
thời mất nước
Người hiểu ra
máu mới rửa được nhục núi sông
theo bước Hàm Nghi,
sen Tịnh Tâm
cũng vượt Hải Vân khởi nghĩa
Người chịu lưu đày
gần ba chục năm ròng

thế nước
hai bên đều dựa ma đuổi quỷ
vua Duy Tân
đành làm sĩ quan Pháp
để được trở về
con đường độc lập Vàng
ngược chiều
con đường độc lập Đỏ
nhưng Bảo Đại
bị đoạt con đường Vàng đó
bị gạt ra lề!

con đường Vàng
ba mươi năm với Mỹ
thiếu tá Vĩnh San chết ở đầu đường
cuối đường, Dinh Độc Lập
thành Hội trường Thống Nhất
đường Đỏ hay đường Vàng
cũng bi kịch dựa ma đuổi quỷ
đều chưa tự lực
nên dài đau thương!

Lê Hồng Phong
cũng là sĩ quan Nga Đỏ
Bác Hồ, vai thiếu tá Trung Quốc Hồ Quang *
đường Đỏ, đường Vàng,
đều dựa ma đuổi quỷ
trên bình sọ chiến tranh,
nở bảy đoá đỏ lam vàng.

T.X.A.
02-09-2019
…………………

(*) Xem bài của Đặng Quang Huy, ở điểm mạng “Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”:
http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2375706512703286/


------>
11) VUA DUY TÂN
GIÁC NGỘ CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI
Trần Xuân An

hai đại thần truất phế ông nội nhà vua
lại là hai người khai mở
con đường quật khởi, rời bỏ ngai vàng
vua hình rơm Duy Tân, từ đó
thành Hàm Nghi, với Thái Phiên, Trần Cao Vân

ở đảo Réunion, gần ba mươi năm
lưu đày, cựu hoàng càng hiểu rõ
Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, thuở nọ
cái chết Dục Đức, ông nội mình
vua Duy Tân, với Đất nước, trung trinh

thiếu tá Duy Tân Vĩnh San nhiều khi trăn trở
mặc quân phục giặc Pháp
là quyền biến tuỳ thời *
hai đại thần, tiên đế Hàm Nghi,
và vua cha nữa
không cam đành thế! Nhưng thế cuộc khác rồi!
Người quắc mắt khi máy bay rơi.

T.X.A.
03-09-2019

……………….

(*) 30-8-1945: Vua Bảo Đại thoái vị.
02-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.
14-12-1945: De Gaulle tiếp xúc với thiếu tá Vĩnh San (cựu hoàng Duy Tân), dự kiến hai người sẽ qua Việt Nam vào tháng 3-1946.
26-12-1945: Vĩnh San mất vì tai nạn máy bay.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2376105672663370/


12) ĐI ĐƯỜNG

Trần Xuân An

mỗi chặng mỗi trắng dần tay, mất nước
tìm đường đi
vượt sình lầy, sông biển, núi rừng
lạc bước
chui lối hầm, lòn cầu vượt…
thấy nẻo khôn, vực khốn phải từng
không có ngày nay, nếu không ngày trước

nhưng cuối cùng, đích đến đạt chưa?
đội ai trên đầu hay ngẩng cao, mắt ngước?
tạ ơn xương máu, lỗi lầm
giũ bỏ buộc ràng và tiếp bước
đường đã dài hơn trăm rưỡi năm
lịch sử đi từ Sơn Chà, thuở Pháp cướp, xa xăm
không có ngày nay, nếu không ngày trước

nhìn ra Biển Đông, bóng cờ Trung Quốc
cắm trên biển đảo, đau lòng
đầu chỉ đội trời, chân chỉ đạp đất –
          thành ngữ cha ông
còn là mơ ước
thuở giặc ngồi trên đầu, lịch sử xót xa không?
toàn vẹn chủ quyền, còn bị tước!
có những cúi lòn mãi thành xiềng gông.

T.X.A.
04-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2376688442605093/
.

13) BÀI TẬP LÀM VĂN NÓI

ĐẦU NĂM HỌC
Trần Xuân An

“con người không phải thánh thần
cũng không phải ma quỷ!
nhưng kẻ nào muốn mình là thánh thần
thì kẻ ấy chính là ma quỷ!”

danh ngôn kia, các em bình luận sao cho đúng nhỉ?
thưa thầy, vì để được tôn vinh là thánh thần
kẻ ấy phải độc tài, chuyên chế, lừa mị
tra tấn, trại tù, gông xiềng dân chủ của nhân dân

và thưa các bạn, dân chủ giúp đời vơi ấu trĩ
biết trên sách báo cũng có “miệng thế gian”
giấy bút bị thuê, bị lừa, tô vẽ người thành quỷ
nịnh hót ngợi ca quyền chức thành thần!

làm con người đàng hoàng đã là cao quý
thời này, ai còn độc tài thành quỷ thế gian?
nhân loại chẳng còn ai cam đành chịu luỵ?
nhưng … đây chỉ là tưởng tượng tập làm văn!

T.X.A.
07-09-2019
………….
(*) “L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête” (Pascal): Con người không phải là thiên thần, cũng không phải là thú dữ, và điều bất hạnh là ai muốn làm thiên thần, thì làm thú dữ.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2379049049035699/


14) HƯỚNG MẮT NHÌN RA BIỂN

Trần Xuân An

chúng ta là công dân đỏ
đất nước đã đỏ lâu rồi
chữ của tôi khi có màu sắc khác
để hoà giải quốc sử – lí lịch đó thôi

và chẳng lẽ mình im thành đứa ngốc
máu chiến tranh, hậu chiến còn tươi
bao phận người nát tan, trôi giạt
trước nửa đồng bào chiến thắng reo cười

nhưng sự thật lịch sử Chiến tranh Vàng – Đỏ
là nội chiến, chống hai Khối, chia đôi
bảy đoá hoa nở trên bình xương sọ
bức tranh đã treo ra lâu rồi

Chiến tranh Đỏ – Vàng, ba bông đỏ thắng
nhưng văn và sử khiến dân đứt ruột, ngó trời
Đổi Mới, hai hoa vàng thắng
sáng tỏ lòng yêu nước với đời

không ai có thể chống lại sự thật
đường vua Duy Tân, đường Bác Hồ, một thời
hoà giải để nhìn rõ giặc Tầu đang đoạt biển
lợi quyền nhờ “quốc sử – lí lịch” thì tâm nhỏ nhoi.

T.X.A.
08-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2380086888931915/


15) HAI MẶT CUỘC CHIẾN ĐỎ – VÀNG

Trần Xuân An

mặt trái phơi bày ra, tấm vải
vẫn còn mặt phải – bức tranh y nguyên
mặt phải sự thật, không vẽ tô tuyên truyền quảng cáo
là bảy đoá đỏ vàng lam, bình sọ trắng hồn thiêng

soi tận cùng mặt trái sự thật Cuộc chiến Đỏ Vàng
vẫn còn nguyên mặt phải sự thật trong Chiến tranh Ý hệ
bảy đoá đỏ vàng lam – thống nhất là thế!
yên tâm đối mặt quân Tàu xâm lăng.

T.X.A.
06:12-07:34, 14-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384296535177617/

Dưới đây là hai bài thơ, một mặt trái, một mặt phải:

Mặt trái 1930-1945-1954-1975:
Bài 30, tập thơ “Bốn năm Chữ thập đỏ”
THẲNG MÃI
Trần Xuân An

thời tấm bé
suy tư theo đường thẳng
thuở trưởng thành
thấy mọi con đường đều gấp gãy, cong queo
đường lịch sử rẽ ngã ba, chui hầm tối
càng khuất khúc, cheo leo

hai bên đều bảo không còn đường nào khác
con đường nào cũng dựa giặc
vì giáo gươm lạc hậu, khoai lúa khốn nghèo

người cuối cùng thắng hiểu người cuối cùng bại
độc lập bây giờ tự mình, sao còn lo ngại
sao còn giặc ngự não teo!

lịch sử gấp gãy, vòng vèo
chỉ ý chí độc lập chúng ta thẳng mãi

bốn nghìn năm
đánh giặc xâm lăng không dựa dẫm nước ngoài
chỉ cuộc chiến hai Khối cuồng ngoại
khiến Đất nước giằng xé hoài

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, ngoắt ngoéo
luồn lách hai đường bắn nhau, đánh chéo
(hai bên chống hai phía ngoại xâm)
hoá dài
lạ mặt nhau, lầm lẫn
bất ngờ, đến đích độc lập, vẫn loay hoay
bao người đau xót, đắng cay

bốn nghìn năm
đánh đuổi ngoại xâm không dựa dẫm ngoại cường
dân tộc chúng ta suy tư theo đường thẳng mực
kẻ nào mặc quân phục Pháp là giặc Pháp
ai treo cờ Xô-viết là giặc Liên Xô
kẻ nào đeo gươm Nhật là giặc Nhật
ai tôn thờ Mao là tay sai của giặc Trung Quốc tay sai
kẻ nào cầm súng Mỹ là giặc Mỹ
rõ ràng, rạch ròi xưa nay
đường thẳng tư duy vạch rõ
nhưng con đường Chiến tranh Lạnh đối đầu ý hệ
trượt ngoài nếp gấp tư duy bốn nghìn năm
đến chung cục, đậy nắp quan tài mới hiểu
(ngoại trừ thập giá chực sẵn, đặt trên xác lặng câm) *

Đất nước khổ đau, giẫy giụa, bi tráng, khóc thầm
chia phe, đánh chéo hai Khối ngoại xâm

bốn nghìn năm suy tư theo đường thẳng
ba mươi năm, đường lịch sử khuất khúc, cong queo
bao dấu hỏi còn treo
trong bóng mờ hiểu lầm

người thắng cứ giữ thắng
nhưng ngọn cờ độc lập thật, không mượn vay
chiêu hồn nước, cờ mới, tung bay
không chỉ cho chúng ta
cho nghìn sau, rạng rỡ
không còn di căn nô lệ nước non này.

T.X.A.
sáng 03-03-2018 HB18
.…………….

(*) Như thập giá trên mộ vua Hàm Nghi, vị vua trở thành biểu tượng dân tộc và Triều Nguyễn thời Cần vương bình Tây sát tả.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2014381428835798/

Mặt phải 1930-1945-1954-1975:
LL. & QS. 15 (bài 15, tập “Quốc sử và lí lịch”)
MẶC AI VIẾT, GIẢNG DẠY THẾ NÀO,
ĐÓ CŨNG LÀ SỰ THẬT
Trần Xuân An

đánh Nhật, Pháp, Mỹ – ba đoá hoa sắc đỏ
chống Liên Xô, Trung Cộng – hai bông hoa màu vàng
nhiều lí lịch như chiến trường, những chương quốc sử
dù nội chiến đau lòng, nhưng hai Khối ngoại xâm tan

có giặc xâm lăng lư nhang bát nước
có giặc chiếm đóng đất đai biển trời
có giặc chiếm đóng trái tim khối óc
chiêu bài nào, sự thật cũng thế thôi

mặc ai viết hay giảng dạy thế nào, đó cũng là sự thật
mắt nào
soi lí lịch nào
cũng chỉ thấy hồn nước Việt Nam
lớp trẻ đến trường chép ghi quốc sử
chỉ thấy cả dân tộc hai miền chống hai Khối ngoại xâm

đến chùa cầu siêu, đến đình cúng tế
chùm hoa bảy đoá, có hai đoá lam
nở trong lời khấn, lời kinh, mõ chuông, chiêng trống
sử chùa, sử làng âm vọng mãi ngàn năm

chiến công nghiêng về bên Đỏ thắng
đó là sự thật nước mình
trên thế giới, chủ nghĩa Đỏ lại héo tàn
là sự thật
hoà giải quốc sử, lí lịch,
bằng bảy đoá – hoà bình.

T.X.A.
19-7-2019 HB19

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2344579365816001/
.
https://txawriter.wordpress.com/2019/07/19...
.

16) MÂU THUẪN
TRONG MỖI CÁI ĐẦU
Trần Xuân An

cả thế giới
ở trong đầu mỗi người chúng ta
bao luồng thông tin
sáng và không sáng
như hoa thơm
hoa không thơm xen lẫn
từ tấm bé cho đến khi già nua

cái đầu thế kỉ hai mươi, ngày xưa
vẫn tồn tại điểm mù
điểm mù thế kỉ trước
bít bùng, bó buộc
cái đầu thế kỉ hai mươi mốt, ngày nay
vẫn hiện hữu điểm mù
điểm mù thời thế giới chưa phẳng được

mâu thuẫn về nhận thức chiến tranh
mâu thuẫn vũ trụ quan, nhân sinh quan, có thật
đâu phải chỉ nhìn thấy trong văn chương
nhiều tác giả cổ kim ẩn chìm, hiện ra nơi sách
mỗi chúng ta, theo lẽ bình thường
mù nỗi băn khoăn
xen sáng niềm thao thức

ai cũng biết
có bao điều hậu thế nghĩ về các tác gia
nếu sống lại, hẳn họ vô cùng ngơ ngác
thiên tài họ cảm nhận thời đại họ – hiện thực
họ không hiểu hết hiện thực ấy, vẫn sáng xen mù
họ là con người bằng xương bằng thịt
họ không phải tinh tuyền ánh sáng bao giờ

có một điều lớn lao, xưa sau không thể nhận thức khác
mâu thuẫn nội chiến dựa năm ngoại xâm
chiếc cầu Ý Hệ, sau hơn bốn mươi năm
cái nhìn thật sự thống nhất
là sọ trắng nở đều bảy đoá đỏ vàng lam
mâu thuẫn nào còn trong mỗi người Việt Nam
cũng đều thấm đượm lòng yêu Đất nước.

T.X.A.
14:11-17:15, 14-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2384601421813795/
.


17) CÔNG DÂN NƯỚC ĐỎ
NGHĨ VỀ XÂM LƯỢC
Trần Xuân An

1. Liên Xô & Đông Âu

lừa mị, dùng bạo lực súng đạn máu xương
để áp đặt chủ nghĩa đỏ lên đầu dân tộc khác
buộc đất nước khác đội tên tuổi lãnh tụ mình
sách sử đã ghi, đó là xâm lược!

2. Nghĩ về Việt Nam mình

sự thật giản đơn, giản đơn đến ngơ ngác
cho tới bây giờ, lòng vẫn ngẩn ngơ
chống xâm lăng bằng ngọn cờ xâm lược
thắng bao ngoại cường, vẫn chưa độc lập, tự do!

các lãnh tụ đỏ háo danh quá đáng
cá nhân chủ nghĩa đến sững sờ
bành trướng biên cương đế quốc đỏ
sách họ thành kinh điển, đất nước giẫy giụa đến bao giờ!

Bác cũng không ngờ, con đường của Bác
còn chặng cuối cho chúng ta
đi đến tự do, độc lập
tháo xiềng xích trên đầu, trong tim, để thoát ra

đến độc lập, tự do, hai con đường dựa hai Khối giặc
con đường của Bác giành nhiều chiến công
chúng ta còn đi nốt
không thể đội lãnh tụ ngoại cường, cả dân tộc lưng còng!

T.X.A.
15-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385071898433414/

18) VỚI CÁI NHÌN TOÀN CẢNH,

KHÔNG PHẢI RỒ DẠI, U MÊ
Trần Xuân An

dân tộc Hi Lạp rơi vào Chiến tranh Lạnh *
như Đức, Trung Hoa, Cao Ly và dân tộc chúng ta
mươi dân tộc khác cũng không hề rồ dại
đều hi sinh máu xương cho mắt nhân loại sáng ra

đánh đuổi mọi thứ thực dân, mọi sắc hình đế quốc
xua các tôn giáo mưu đồ quyền lực bằng đức tin
các dân tộc bị rơi vào Chiến tranh Lạnh
đâu phải u mê trước Nga và Mỹ mẹ mìn!

“Chiến tranh Việt Nam” – bảy bông đỏ vàng lam nở
chống hai luồng ý hệ, hai Khối ngoại xâm
không u mê, rồ dại, vì chúng ta nhìn toàn cảnh
trong toàn cảnh Chiến tranh Lạnh đến Liên Xô tiêu trầm

thế kỉ XXI, trên đầu Trung Quốc còn quái dị
vẫn lãnh tụ ngoại cường háo danh, cuồng ngông
chẳng còn gì biện minh không u mê, rồ dại
tự sát chủ nghĩa bành trướng, sao chọn Biển Đông!

chẳng lẽ cứ chiến tranh mới sáng ra công lí
thương các dân tộc trong Chiến tranh Lạnh như ta
thật xấu hổ, khi bảo phải đành u mê, rồ dại
u mê, rồ dại nhất là bành trướng Hán – Hoa.

T.X.A.
15-09-2019
……………..

(*) Nội chiến Quốc gia – Cộng sản tại Hy Lạp, với sự viện trợ của hai Khối: 1946-1949.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385198988420705/


19) TÔN GIÁO CÓ TÊN LÀ “NGƯỜI GIÁC NGỘ”

Trần Xuân An

Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ ngai vàng,
        cầm bình bát và đi chân đất
tín đồ có kẻ ăn xin chính trị,
        mang hia trèo ngai cao
xin cung kính trước Người Giác Ngộ
tín đồ kia ơi, đừng phá Phật nào!

Đạo Phật đúng nghĩa
        không cầm nắm chủ quyền đất nước
Phật tránh mọi hư danh,
        chỉ tự xưng là người giác ngộ Đạo, ở đời
và ai cũng có thể thành Phật
bạn chỉ đối diện, trầm tư,
        chuông mõ với phật tánh bạn thôi

chùa chiền dần dà
        đặt Phật lên bệ cao, tán tụng
mặc tôn giáo dần dà theo hình chiếu triều đình
nhưng dù có vậy,
        tôn giáo cũng không liên quan chính trị
thuần khiết giáo đoàn xã hội – tâm linh.

T.X.A.
09:34-10:09, 16-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2385910828349521/
.

20) BẠO LỰC

Trần Xuân An

phím bút ta chỉ viết cho sáng mắt tỏ lòng
họng súng Tàu lại xoáy sâu lòng Tàu hám lợi
họng súng Tàu xuyên tạc lịch sử,
        bất chấp pháp luật thế giới
họng súng Tàu hát “Đông phương hồng”
        trên Biển Đông!

T.X.A.
trưa 16-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2386809704926300/
.

21) CHƯA CÓ TÁC GIA LỚN, 

CŨNG KHÔNG CÓ ANH HÙNG LỚN - Trần Xuân An

(gộp 2 bài 21 và 22 thành một bài: bài thứ 21)

1.

chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.

không có tác gia lớn và chẳng có anh hùng lớn ~ trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh, họ là những kẻ giết đồng bào ~ dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu, hai phe đều là giặc, đều sai lệch, hung hăng, thâm thù đến cả thời hậu chiến, thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn, họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi nửa phần dựa giặc và đội giặc ~ còn nửa phần, hai phía đều vì Tổ quốc, quê hương ~ tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại mấy nghìn năm Việt cổ, trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ, hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.

20-09-2019
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2389106234696647/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/
.

1.

chưa có tác gia lớn, vì viết về nhau là giặc
giặc nguỵ Pháp Nhật Mỹ, giặc cộng Nga Tàu
như thể không còn ai là người Việt Nam nữa!
sử và văn hai phía hai miền, thế giới khiếp từ lâu.

2.

không có tác gia lớn
        và chẳng có anh hùng lớn
trong nội chiến sôi Chiến tranh Lạnh,
        họ là những kẻ giết đồng bào
dựa giặc, đội lãnh tụ giặc trên đầu,
        hai phe đều là giặc
đều sai lệch, hung hăng, thâm thù
        đến cả thời hậu chiến,
        thì nhân cách ấy lớn làm sao?

không tầm cỡ lớn,
        họ là tác giả, anh hùng đã phải trừ đi
        nửa phần dựa giặc và đội giặc
còn nửa phần, hai phía đều vì
        Tổ quốc, quê hương
tri ân các tác gia, các anh hùng vĩ đại
        mấy nghìn năm Việt cổ
trọn vẹn hơn thời Chiến tranh Vàng – Đỏ
        hai phía đều dính dớp ngoại cường.

T.X.A.
09:23-10:13, 22-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2390506611223276/

22) CẦN TỰ PHÊ PHÁN ĐỂ ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

học sử và văn
về cuộc chiến bốn mươi lăm năm
hay ba mươi năm, nếu tính từ Mùa thu Tháng Tám
chúng ta không tự phê, tự hận
thời hai phe dựa dẫm hai Khối đồng chí, đồng minh
đồng chí ư? Vệ tinh, lệ thuộc
đồng minh ư? Lệ thuộc, vệ tinh
lẽ ra phải xấu hổ với tổ tiên mấy nghìn năm trước
dân tộc ta chỉ bằng sức mình
đánh đuổi giặc Tàu bao triều xâm lược!

huyết thống dân tộc anh hùng đã bị pha thêm nước
nước lã!
thời dựa dẫm đồng minh lớn, đồng chí cả
Vàng bị Pháp, Nhật khống chế
vệ tinh của Mỹ
Đỏ nô lệ, vệ tinh của Nga, Tàu

học sử, học văn
cần tự phê phán
không thể như thời Chiến tranh Đỏ – Vàng
mỗi bên chia nửa máu xương đổi lấy súng đạn

giặc Tàu lại xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
chúng ta cả hai miền đã nhất thống
hãy chế súng đạn, chiến thuyền
nếu cần thêm, chúng ta mua, vay mượn
không thể như Chiến tranh Đỏ – Vàng
hai phe dân tộc mình đều lệ thuộc, vệ tinh!
bắn giết nhau,
        đổ lỗi nhau cam làm vệ tinh, lệ thuộc!

học sử, học văn
không phê phán dựa dẫm hai Khối xâm lược
đồng chí ư? Vệ tinh, lệ thuộc
đồng minh ư? Lệ thuộc, vệ tinh
Đỏ và Vàng đều cứu nước, nhưng đều trông như bán nước!
không phê phán, dân tộc ta tự vong thân mình

và chúng ta cần trưng ra mặt phải sự thật
Đỏ đánh đuổi Pháp Nhật Mỹ là sự thật
Vàng chống Nga Tàu là sự thật
nội chiến trong Chiến tranh Ý hệ là sự thật
bức tranh bảy đoá đỏ vàng lam
nở trên bình sọ xương khô là sự thật ấy.

T.X.A.
06:45-08:11, 23-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2391236611150276/


23) TẬN CÙNG SỰ THẬT LỊCH SỬ,

NHÂN DÂN BÌNH TÂM
Trần Xuân An

Mùa thu Tháng Tám vẫn nổi “Một cơn gió bụi” *
hai luồng ngược, lốc xoáy đến Hiền Lương
sách báo chạm nhau, dân hiểu gió đồng minh cũng cay mắt
đài bút cấm bàn, mật đắng thành mật ngọt
gió đồng chí nguyên son phấn tuồng

Chiến tranh biên giới, rồi Đông Âu xé cờ, lật tượng
hai miền đọc lại bản in Sài Gòn “Bác sĩ Jivago” *
Phùng Quán, Hữu Loan vào Nam đọc thơ về sự thật
tôi hoà giải hai luồng gió ngược
sự thật tận cùng lịch sử máu chưa khô

nhân dân lại bình tâm, sau phút giây choáng váng
sự thật lịch sử, gió hậu chiến bùng lốc xoáy, gạt bọt bèo
Chiếc cầu Ý Hệ hiện hữu từ thời Vinh phất cờ Xô-viết
bức tranh bảy đoá hoa đỏ vàng lam sự thật
nở trên mỗi nấm mồ Tổ quốc, từ thời gươm giáo gieo neo.

T.X.A.
07:15-10:23, 24-09-2019
………………

(*) Hồi kí của học giả Trần Trọng Kim và tiểu thuyết của nhà thơ Boris Pasternak.

https://www.facebook.com/tranxuaman.writer/posts/2392066601067277/


24) ẨN DỤ CỔ ĐIỂN: MÓNG NHÀ

Trần Xuân An

xây ngôi nhà,
phải đào móng sâu đất thật
nhớ cạnh nanh nhe,
lưỡi thè bành trướng liếm nghiêng
nhà mỗi đời văn
cũng như nhà từng triều đại
móng quốc sử,
móng trên sự thật toàn cầu,
sự thật thuở hai Miền.

T.X.A.
08:02-09:20, 25-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2392829964324274/


25) GHI THÊM VÀO SÁCH GIÁO KHOA

Trần Xuân An

có khoảng ba trăm ngàn lính Trung Quốc
đóng ở nước ta, thuở nào
báo chí Sài Gòn còn đưa tin, bắt được nhiều cố vấn
ở chiến trường Miền Nam, thẻ Đảng chữ Tàu, vàng rực sao

nhưng đáng kể chi so với đội ngũ trùng trùng điệp điệp
chân dung Lê-nin, chân dung Mao
với cờ quạt hàng muôn, hàng triệu
chiếm đóng Hà Nội, làng thấp, rẻo cao

thơ này như bản tin thông tấn xã
gửi vào sử, lạnh cảm xúc, không sóng trào
kính trọng công nông,
        nhưng thấu hiểu thực dân Đỏ là thế
nên Miền Nam chống ngoại xâm thành nội chiến thét gào!

cần hiểu đúng lính Quốc gia,
        hỡi nghìn sau học trò ngoài Bắc
ao nước lã sao bằng giọt máu đào
hiểu đủ thứ thực dân, cần hiểu thêm đế quốc Đỏ
không bao giờ còn nội chiến —
        đồng bào giết chóc, thù hận đồng bào.

T.X.A.
trước 09:11, 26-09-2019
………………

(*) Lính và cán bộ Trung Quốc qua Miền Bắc Việt Nam:
1950-1954: Khoảng 15.000 người
1953-1960: mỗi đội cải cách ruộng đất đều có cố vấn
1965-1973: Khoảng 320.000 người…
(Nguồn: Qiang Zhai, “Trung Quốc và Chiến tranh Việt Nam”, Đại học North Carolina ấn hành, 2000; Nguyễn Văn Hưởng, “Phán xét – Các nước lớn đã can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam như thế nào”, Nxb. CAND., 2016
, tr.550; và các nguồn khác).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2393655254241745/


26) BẠO LỰC, THUYẾT PHỤC, CƯỠNG BỨC

Trần Xuân An

chẳng bao giờ
chủ nghĩa đỏ thành hiện thực chăng
nếu không cướp chính quyền
bằng bạo lực súng đạn
và duy trì chính quyền
bằng chuyên chính một đảng
thuyết phục và cưỡng bức bằng sách báo, trại tù?

hợp tác hoá ruộng đồng
vô sản hoá nhà máy
tập thể hoá mọi ngành nghề
nhiều đợt đổi tiền
không còn giàu nghèo
chỉ sổ gạo, tem phiếu không no không đói
để tất thảy đều đỏ màu chủ nghĩa xã hội
chặng đầu kham khổ
ăn no hi vọng rằng giai cấp không còn

lí lịch để xác định giai cấp ba đời
ba đời thuộc Vàng hay theo Đỏ
Đỏ mặc cảm tầng lớp dưới ngày xưa, nay nắm quyền
mọi hành xử của Đỏ như phản xạ cướp cò bùng nổ
quyết án tru di Vàng ba đời
nhưng cho còn thở
không cấm khí trời
đảng viên, đoàn viên là quý tộc Đỏ
gạt đối tượng khác ra lề, dìm trong tân khổ
nhằm trả thù giai cấp, lặng thầm mà sục sôi

trận chiến đổi đời dữ dội
may nước mình sau Thống nhất thuộc về Nga hồng
đã cố ra sức thoát khỏi Tàu đỏ
đánh chủ nghĩa Mao
trên đất Cam
Kh’Mer đỏ diệt chủng, trống phố, vắng đồng
cho dân Tàu tràn sang ở
may Sách trắng Việt Nam phanh ra, vạch trần
hữu nghị đồng chí, sự thật ba mươi năm
giải độc mà đớn đau sao, mười năm súng nổ

Đảng đỏ Việt Nam chỉ cần đánh đuổi Pháp
nhưng ngay những ngày đầu Tháng Tám Mùa Thu
Mỹ hà hơi tiếp sức, cũng đã đụng đầu với Mỹ
Tuyên ngôn Độc lập vàng
nhưng Quốc kì mở rộng biên cương đế quốc Nga đỏ
trận lốc xoáy toàn cầu Chiến tranh Lạnh, thuở đó
những điểm nóng khói lửa mịt mù

bạo lực súng đạn, cướp chính quyền, thống nhất
thuyết phục song hành cưỡng bức
Đảng giương cao hai ngọn cờ
giá như chỉ một ngọn cờ Tuyên ngôn Độc lập
nhưng lịch sử là chuyện đã rồi
quá khứ không thể khác
Đổi Mới, cũng bất ngờ!
nhớ thời để có hiện thực xã hội đỏ
phải bằng chuyên chế
không thể bằng dân chủ tự do

chủ nghĩa đỏ
thuở ngây ngô tưởng rượu vang đỏ
nốc cạn chai
nốc say sưa đến thốc tháo, đắng xé cổ
Hội nghị Thành Đô là gì, không cho dân rõ
Gạc Ma máu đổ, không cho dân hay

Đảng ỷ Đảng thắng Pháp
nghiêm nghị đoạ đày
Đảng quên mất Tuyên ngôn Độc lập
mặc mọi mùa thu toàn dân vàng lá bay.

T.X.A.
06:15-07:45, 27-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2394435007497103/
.

27) RUỘNG ĐẤT,

NGUYÊN LÍ ĐỎ
Trần Xuân An

nguyên lí đỏ ở nước ta
có từ bao giờ?
sử chép, hai kẻ sĩ Tiên Lễ, Lệ Sơn *
thời Tự Đức
tâu rằng cố đạo Pháp
quyên của người giàu chia cho người nghèo
nên giáo đường càng ngày càng đông
kính xin hoàng thượng
chia đều ruộng đất cho dân
thực tế hơn hẳn
bản giấy “Thập điều” cấm đạo

vua Tự Đức giật mình chăng
sực nhớ sử về phong trào Tây Sơn
cũng thủ thuật vận động binh phu gươm súng
cướp của giàu chia cho nghèo
nhưng triều Nguyễn, công điền đã sẵn
kho thóc nghĩa thương cứu trợ cũng sẵn
hai kẻ sĩ Tiên Lễ, Lệ Sơn
phải phạt trượng
tù nơi gió hút đèo heo

nguyên lí chủ nghĩa đỏ có từ thuở đó
trong cuộc chiến chinh Tây Sơn
kêu gọi xương máu nông dân
kêu gọi xương máu thợ thuyền
tầng lớp dưới
và cả trong kế sách kẻ sĩ Tiên Lễ, Lệ Sơn
giành lại nhân dân khỏi tay Pháp
khoác áo cố đạo
Tự Đức lại quyết làm sáng lên công điền
sáng lên kho thóc nghĩa thương
không chia đều ruộng đất
(chia đều, người yếu làm sẽ bỏ ruộng hoang
chia đều, người giỏi làm sẽ thiếu đất)

từ Xô viết Nghệ Tĩnh
đến Chiến tranh Đỏ – Vàng
rồi mười lăm năm Hậu chiến
cũng trăn trở, đấu tố, tự sát
vì ruộng đất, với người cày
vì nhà máy, công trường, với người thợ
nguyên lí chủ nghĩa đỏ
li nước ướp lạnh tỉnh người
hay li rượu bừng bừng say…

T.X.A.n
trước 10:23, 29-09-2019
…………

(*) Lương Trợ Lý, Hoàng Hữu Phu, làng Tiên Lễ, làng Lệ Sơn, huyện Minh Chính, tỉnh Quảng Bình (sự kiện năm 1857). Xem: Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, bản dịch, tập 28, Nxb. KHXH., 1973, tr. ‪381 – 382.‬
…..
Huyện Minh Chính ngày xưa (huyện Tuyên Hoá, huyện Minh Hóa hiện nay), ở phía tây Quảng Trạch (theo báo điện tử Quảng Bình).

…..
Bài ca dao lâu đời về quan hệ tam giác (ba bên) giữa ruộng của chủ ruộng với sức lao động của nông dân làm rẽ (đấu thầu để làm thêm hoặc không có ruộng phải thuê đất) và với ruộng công điền (đồng nghĩa với quan điền, tức ruộng nhà nước), nhiều người biết, nhất là học sinh, dù học sinh chỉ được hiểu một cách phiến diện:

từ nay tôi cạch đến già
tôi không dám cấy ruộng bà nữa đâu
ruộng bà vừa xấu, vừa sâu
vừa bé hạt thóc, vừa lâu đồng tiền
tôi về cấy ruộng công điền
bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay.

Chính nhờ ruộng công điền mà người nông dân đỡ bị địa chủ ép buộc, bóc lột.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2396208937319710/


28) GIAI CẤP HAY SỰ HỌC

Trần Xuân An

đất nước mình là xã hội bằng cấp
tự nghìn xưa
sự học là bậc thang
đổi thay thân phận, đổi thay giai cấp
học trên lưng trâu khi đỗ đạt, vinh quy
bước lên giới thượng lưu
nắm quyền nghiêng trời lệch đất
tôn thất, hoàng phái dù cơ ngơi biệt phủ
cũng chẳng nhiều người làm quan

giàu – nghèo, quý tộc – cùng đinh là có thật
nhưng không phải giai cấp
mà chính là bằng cấp
ai chăm học cũng có thể thay phận, đổi đời
nông dân nhiều chữ, làm quan
quý tộc ít chữ, lang thang
ai sinh ra cũng không bị tắc đường
vì thành phần, giai cấp
cấm phường hát rồi cũng không cấm nữa
quyền tiến thủ, không ai oán thán
xã hội thái bình

thay đổi triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ
chỉ là những cuộc cướp ngôi
trong triều đình, cung cấm
hay được ngai vàng như Lê Lợi hậu Lê
nhờ thắng ngoại xâm
có nhiều cuộc khởi binh của dân
theo lẽ thường dưới mọi chính thể
chỉ độc nhất phong trào Tây Sơn
nổi dậy, cách mạng, chiến thắng
nhưng nhờ công xoá bỏ cắt chia hai Đàng
đánh tan viện binh ngoại xâm
nhưng xuyên suốt các triều đại, nghìn năm
từ khi có khoa cử
mọi giai cấp đều có người đổi đời bằng chữ

đất nước mình tự nghìn xưa
bằng sự học
ai cũng có thể thay phận đổi đời
hạ lưu dân, thượng lưu quan là có thật
nhưng đổi thay giai cấp, nhờ sự học thôi
không phải nhờ nhiều ruộng đất
không phải nhờ hoàng phái, tôn thất
xã hội thái bình

công bằng xã hội
là con đường tiến thân như nhau
và chỉ bằng sự học
cho dù cùng đinh hay quý tộc

xã hội hiện thời của chúng ta
lạ lùng nhất
lí lịch công nông ba đời
lí lịch ba đời cán bộ
mới được cho đi học cao, được cấp bằng cao
được sẵn đường tiến thân
còn các thành phần, giai cấp khác
phải ba đời chịu cải tạo trong nước mắt!

cải tạo giai cấp, thành phần
dù máu năm mươi năm
nước mắt trăm năm
(còn hơn máu và bùn chủ nghĩa tư bản)
để xây dựng xong thiên đường trên đất
thiên đường cộng sản chủ nghĩa
là vô sản hoá tất thảy mọi giai cấp
mọi ngành nghề
tất thảy đều là công nhân
công nhân công nghiệp
công nhân nông nghiệp
công nhân thương nghiệp
công nhân binh nghiệp
công nhân hành chính sự nghiệp
đồng đẳng
đồng tâm
đồng chí
và trong giờ lao động đều đồng phục
kể cả tổng bí thư, chủ tịch nước
(đúng ra không còn Đảng, Nhà nước)
phương thức sản xuất đại công nghiệp
sẽ bao trùm, thấm sâu cả nước
không còn giai cấp
nên không còn hạn chế giai cấp khác
mọi người dân đều tự do đi học
thế đó
không phải đổi đời thay phận bằng chữ
mà bằng cách mạng vô sản!
không phải thay đổi thân phận cá nhân
mà giải phóng giai cấp, loài người
nhưng người Nga, người Đông Âu bảo
đó là xã hội trại lính
thiên đường trại lính

nhưng thiên đường cộng sản
chỉ mới vẽ vời, mộng ảo
chưa từng có thật
Liên Xô, Đông Âu sụp đổ
thì như mọi người trong loài người
chúng ta cũng có khát vọng cá nhân
mỗi người cố đổi đời bằng sự học
mọi người cố đổi đời bằng sự học
không từ chương, mà thực học
hệ thống quan chức trí thức
nền kinh tế tri thức
hàng hoá tốt đẹp, con người tốt đẹp
như các nước dân chủ, tự do, tiên tiến nhất
Nga và Đông Âu đã tự lật mình, bước theo

dù bao triệu người tàn lụi tan nát
ước mơ đổi đời
bằng sự học
do thành phần, giai cấp
họ cũng cần hiểu khát vọng cộng sản
là do lòng tham giới chủ
bóc da lột xương công nông
do lòng tham của thực dân, phát xít
bóc da lột xương dân tộc
họ cũng cần hiểu sự nhẫn tâm
ích kỉ cộng sản
vì bị giáo dục lòng căm thù giai cấp!
đường lối, chủ trương
xa lạ với truyền thống nghìn năm
bị siết trói, mặc cả vì chưa độc lập!

người cầm bút hướng đến giá trị vĩnh cửu
là những tác phẩm được quyền sống ở đời
thở hơi thở của thời đại mình và muôn thuở
người cầm bút không đồng loã
biện minh cho tội ác
đây là bài thơ hoà giải
kêu gọi nhân quyền!

đọc lại bài thơ sử luận này
chạnh thương Nguyễn Công Trứ
vì ý thơ đề cao kẻ sĩ
người đầy ắp chữ
người trí thức
ông bị chìm lỉm
trong thời chuyên chính búa liềm sao.

T.X.A.
trước 09:35, 30-09-2019
& 01-10-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2396972773909993/
.

29) LẠI CHỐNG TRUNG QUỐC

BẰNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Trần Xuân An

thuở cả nước bừng Tuyên ngôn Độc lập
cha mạ tôi ít năm là Việt Minh (1)
mạ về dân, cha bước về Triều Nguyễn
cờ Trung Quốc khi trùm quốc kì mình

nước nối liền, đã chống Tàu hai hướng
hướng thứ ba, Tàu cướp đảo ngang nhiên
Hoàng Sa gầm, Bản Giốc… — Gạc Ma thét
nay Tư Chính, lòng biển động không yên

ngẫm lại sử, chỉ Tuyên ngôn thuở ấy
đỏ hay vàng cũng hội tụ nhân tâm
chí độc lập chính là điều bất biến
chống Tàu bằng quốc sử bốn nghìn năm

yêu Đỏ thắng, nắng tươi ba đoá đỏ
thương Vàng bại, mưa ướt hai bông vàng
năm ngoại xâm, rõ riêng Nga và Mỹ (2)
chỉ đơn thuần vì ý hệ, xâm lăng

mười chín tuổi, tôi chào mừng thống nhất
bút thuộc về Hậu chiến, khác hai bên
bốn tư năm, tôi là công dân đỏ
đọc Tuyên ngôn, xua những phút yếu hèn

năm ngoại xâm, rõ riêng Nga và Mỹ
chỉ đơn thuần vì ý hệ, xâm lăng
Nga và Mỹ, hai nơi mua được súng
súng Tàu ư? Cờ phủ Tổ quốc tang!

T.X.A.
06:10-07:20, 03-09-2019
03-10-2019
………….

(1) Cha mạ: ba má, bố mẹ, bọ mạ, thầy u…
(2) (2) Nói cho đúng về Nga Xô và Mỹ:

Nga Xô (Liên Xô) và Mỹ không phải là thực dân cũ như Pháp, Nhật, cũng không là vừa thực dân cũ vừa thực dân mới như Trung Quốc.

Nga Xô và Mỹ không chiếm một tấc đất nào của ta.

Đó chỉ là hai đế quốc mới (còn gọi là thực dân mới). Nga Xô bành trướng chính thể đỏ (hệ tư tưởng, thể chế cộng sản…) để biến Miền Bắc thành “vệ tinh trong quỹ đạo đỏ”, tăng thêm thanh thế của Liên Xô trên toàn cầu. Mỹ chống cộng, tạo sức ép để điều khiển chính quyền Miền Nam, ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á và thế giới.

Nga Xô và Mỹ là hai chủ thể Chiến tranh Lạnh tại điểm nóng Việt Nam và các điểm nóng khác.

Ở thời điểm này, để chống Trung Quốc xâm lược, nước ta có thể liên kết, mua thêm súng đạn tối tân từ Nga và Mỹ cũng như từ Israel, Ấn Độ…v.v… Không nên dựa vào Trung Quốc để rồi chịu mất đất biên giới, biển đảo và lệ thuộc kinh tế, chính trị.

T.X.A.
06-10-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2401676306772973/
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2399187563688514/


~~ Đọc lại:

ĐỀN HÙNG Ở VƯỜN NON NƯỚC - TP.HCM.,
NHỚ BUỔI SÁNG TIỄN BA TÔI, 1982
Trần Xuân An

dâng hương, trước chuyến đi xa
người rời Tổ quốc bay qua biển buồn
đất này thành đất cội nguồn
vẫn Vua Hùng ngự miếu đường Hùng vương

xoá thời Pháp dựng súng cuồng
Sài Gòn thu gọn một vườn nước non
bảo tàng lịch sử vàng son
bốn ngàn năm đó, cháu con trước Ngài

dâng hương, nước mắt chảy dài
như lưu đày tận nước ngoài xa xăm
người rời Tổ quốc, khóc thầm
chuyến bay, chim Lạc hướng tâm bay vòng!

người đi, quyến luyến núi sông
nơi đoàn tụ lại là không nước mình!
bình yên, từ độ hoà bình
bay rời nước, lòng trùng trình, ngấm đau

ba cây nhang thắp trên đầu
một Quốc Tổ, một xưa sau, một người
tôi thầm vái sống cha tôi
xin Vua Hùng, xin giống nòi, chung nhang

vườn nước non, sâu bảo tàng
thiêng Đền Hùng, mặn nắng vàng sáng kia
ba mươi sáu năm xa lìa...
chưa về thăm kịp, mộ bia dựng rồi

sẽ thành đất của nước tôi
đời tôi, cha dặn, trọn đời Việt Nam
vườn non nước bốn ngàn năm
trao khai sinh gốc, khóc thầm cha đi

cha đi, không lao cải gì
một mai trắng nở, vô vi tận hồn
cha mừng đời mới cho con
Đền Hùng, vẫn giữa Sài Gòn, nghiêm tên.

T.X.A.
06:23 - 09:47, 19-03-2018 HB18

(trong tập "Thơ sử & những bài thơ khác" của T.X.A., Nxb. Thanh Niên, 2011)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2024221404518467/


30) Ở TẦNG HẦM CÕI ÂM CHÙA HẢI QUANG,
ĐẦU SÁNG RA, TRONG TRƯA NGÀY GIỖ MẸ
Trần Xuân An

khi đến quãng đời xế chiều
thi thoảng rã rời
những người con
mới hiểu tuổi già cha mẹ
khi đến chặng lựng khựng đi
dễ vấp té
họ thấy mình như đứa bé
mới bước thôi nôi
khi đến lúc là di ảnh sau bình nhang
trong tang lễ
mọi người mới thấy
thân là bụi với khói mây trời

giá như
thấu đáo những điều đơn giản thế
trước tuổi sáu mươi
sau tuổi bi bô bập bẹ, tuổi lên mười
trong tám mươi năm đời người:
năm mươi năm trẻ khoẻ
sẽ không giận mình không xứng
không đáng kể
với người thân, với đất nước, với đời

ngày giỗ mẹ
con tin mình sẽ như mẹ
an lạc về với đất
vượt mức tuổi tám mươi
nhưng ngộ ra những điều kia
giản dị thôi
dù con còn mạnh khoẻ
hình như đã trễ
nhưng con nguyện
không để trễ, không vợi vời
dù cũng chỉ lao động viết đến tàn hơi

người người an lạc tâm linh
cũng từ minh bạch trần gian máu lệ
cái nhìn công bằng hai phía
chiến tranh một thời
cầu siêu chung ngày
người già, trẻ con trong lễ
bao trang chữ con như lát nền
chân bước, mắt nhìn sáng tươi

từ thuở nối liền dân tộc
con dặn lòng hiếu đễ
hoà giải thập loại nhân dân
từ độ ấy rồi
tâm thế do vị thế
thuở cần vô tư cho nhẹ vơi
thuở choáng ngợp đất trời
nhưng hiểu tuổi già, sơ sinh
thấu nỗi lìa trần thế
ngộ ra tâm linh, cõi âm
cũng cần hoà bình đúng nghĩa trên đời

quốc sử thời Nội chiến Đỏ – Vàng
làm nhân dân đau nhức, rã rời, giằng xé
lí lịch thời Chiến tranh Lạnh
khiến mặt đất nhân dân như sóng bể
con đã viết xong
dâng cõi hồn và cõi người
mười loại chúng sinh thời chưa xa xôi

ngày giỗ mẹ
mẹ bình dị, thanh thản nụ cười
chuông siêu thoát
nến hương không trầm trệ
nhưng mênh mang
cùng thập loại nhân dân
trên cõi luân hồi.

T.X.A.
Ngày giỗ mẹ, 11-09 âm lịch
(dương lịch năm nay: 09-10-2019)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2404292083178062/

31) TỰ VIẾT BẠT

TẬP THƠ “LÍ LỊCH VÀ QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH”
THỜI CHỐNG HAI KHỐI NGOẠI XÂM
Trần Xuân An

nội chiến, dù ở thời nào
các phe lính, đều đồng bào, giết nhau
ngoại xâm hai Khối, dân đau
quốc sử, trong lí lịch, nhàu khói hương!

anh hùng một phía văn chương
nhà văn một phía chiến trường, số không
này tranh bình sọ bảy bông
đỏ vàng lam, hai phía công đồng bào

thời bi thảm nhất, tự hào
đuổi ngoại xâm và tự nhào ngoại xâm
bút mình hậu chiến Việt Nam
sử và văn cũ lệch lầm cũng ơn.

T.X.A.
05-10-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2403293033277967/


XEM PHẦN 1 CỦA TẬP THƠ "LÍ LỊCH VÀ QUỐC SỬ CGIE61N TRANH LẠNH" (16 BÀI) TẠI:

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su

~~ 0O0O0O0 ~~

ą
Trần Xuân An,
21:42, 7 thg 10, 2019
ą
Trần Xuân An,
03:43, 16 thg 10, 2019
Comments