Mục lục: Trần Xuân An - Luận về thời chúng ta...

 

 

Luận về thời chúng ta,

 

một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) Ở GOOGLE SITES

 

Để khỏi rối mắt quý người đọc, tác giả (TXA.) chỉ giữ lại ở mỗi bài viết một đường dẫn (link).

Những đường dẫn đến các trang có ảnh quét chụp (scan) bài đăng trên tạp chí in giấy, dẫn đến các tạp chí điện tử công lập, tự lập (vốn là những đường dẫn rất quan trọng và cần thiết, mãi mãi được lưu lại), xin vui lòng xem ở trang được thiết lập ngày 29-11 HB9 (2009):

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  (có bản sách PDF)

Cũng xin thưa thêm: 

Đây là một trong số các cuốn sách tác giả (TXA.) gần như vừa viết, vừa đăng tải trên báo chí, trên các điểm mạng, đồng thời vừa đưa lên các điểm mạng cá nhân tranxuanan. Do đó, khi biên tập lại thành sách, cần phải sắp xếp lại. Vì vậy, các đường dẫn trong cuốn sách này không theo hệ thống, bởi lẽ chúng đã được tác giả sắp xếp lại từ các trang mục khác nhau, mặc dù chỉ giữ lại các đường dẫn thuộc điểm mạng www.tranxuanan-writer.net).

 

 

I. Một số vấn đề:

 

►1. Những vấn nạn văn - sử - triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến

sau Ngày Thống nhất Đất nước

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1  

 

►2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử

thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

 

►3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

 

►4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

 

►5. Huế - Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

 

►6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã

trong bước đường tương lai của Việt Nam

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

 

►7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

 

►8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

 

 

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

 

►1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22/bai-phu22

 

►2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

 

►3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập - thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

 

►4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

 

►5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

 

►6. Wikipedia: Thái độ trung lập

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

 

►7. Một ý nhỏ về Wikipedia

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu28

 

►8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu2-28

 

►9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan - trung lập

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu3-28

 

►10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến; Chưa có tự do báo chí...

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 

►11. Quyền biểu tình

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

 

 

III. Một chút tự bạch:

 

► Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

 

 

IV. Tư liệu:

 

► Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) –

Ghi chú thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 ...

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu2-pluc

Toàn văn Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, 02-03-1973, tại Paris (15-8 HB7) (Tc. Đối Diện & WebTgTXA.):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu3-pluc

Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885)

(nguyên văn tư liệu trong các chương đoạn "truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử")

Cưỡng ước 1862:

Cưỡng ước 1874:

Cưỡng ước 1883:

Cưỡng ước 1884:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-2   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-5  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3

 

 

29-11 HB9 (2009)
20-5 HB11 (2011)
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Comments