W.(23). Trần Xuân An - Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học (khảo luận - phê bình - trao đổi...)

 
 
 
Bản 23-12 HB9 (2009)
 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang này.

Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.

 
 
 
 
Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

(đã tổ chức lại thành sách -- đầu sách thứ 23)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Khảo luận

 

1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm

2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát

3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình vào năm 1874

4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết

5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi -- trả lời một thắc mắc

6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”

7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương

8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo

9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

10. Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

 

II. Đọc và trao đổi

 

1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”

3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh

4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang; Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt

6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)

7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn

8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu

9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim

10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng

11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả - tác quyền về sau

12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt

13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)

14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức

15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở

16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn

17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn

18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

 

III. Tham gia viết hai mục từ  Wikipedia

 

1. Wikipedia - Nguyễn Văn Tường

2. Wikipedia - Kiến Phúc

 

Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

 

I. Khảo luận

 

►1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa--me-au-co-bkich-mnhiem.htm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_meauco-bikich-maunhiem.pdf

Một trang chữ Hán:

http://picasaweb.google.com/tranxuanan.writer/HinhanhtulieuKiniem6#5190905658010499906

http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/408/20-4-08-txa-meauco.pdf

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=7905&LOAIID=17&TGID=1343

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3   

 

►2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa--ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat_3h.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat.htm

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_lucdotapkinh.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

 

►3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình vào năm 1874

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luong--giao_1874.htm

(Ý kiến phản hồi về sử học (12-5 HB7) Bài viết này đã được trích đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 284, tháng 5-2007, tr.42).

http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

 

►4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tsuboi_tonthathuyet.htm

http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

 

►5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi -- trả lời một thắc mắc

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b16.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d

http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06bis/z-txa-ttthuyet-hnghi.pdf

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

 

►6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”

http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong1.htm

http://vst.vista.gov.vn/home/item_view?objectPath=home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2008/2008_00312/MArticle.2008-10-07.3119

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4    

 

►7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/chieucanvuong-7al-1885-leninh.htm

http://txawriter.wordpress.com/category/ban-them-ve-cao-du-chieu-can-vuong/   

http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

 

►8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo (kí tên Phan Huyên Đình, khi đăng ở Tạp chí Xưa & Nay)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b13.htm

http://giaodiem.us/us-2007/407/407-txa-pbchau.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/04/tran-xuan-phan-boi-chau-trong-quan-he.html

http://www.vusta.vn/news_detail.asp?id=22343

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

 

►9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b14.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/v-tm-nh-phan-bi-chu-v-cng-chp-chung.html

http://vst.vista.gov.vn/home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2007/2007_00282/MArticle.2008-04-08.0556/view

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

 

►10. Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b12.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-giao-im-b-c-giao-im-b-mi.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

 

II. Đọc và trao đổi

 

►1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b15.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

 

►2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b10.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_txa_ndx.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

 

►3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b30.htm

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com/2006/11/trn-xun-k-nim-v-vi-nt-phn-bin.html

http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-thesis-nvt-3.pdf

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

 

►4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thukiennghi_vanbia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

 

►5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang – Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc (24-5 HB7) – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/trdoi_pgsdobang_bianvt.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6  

 http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/8-cauhoi.htm

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/4-vankien-dainamthucluc.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7/phu-dinh-bai7

 

►6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b19.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/207/207-txa-tuongthuyet.htm

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

 

►7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/hoangxuanhan-1883-1885-1886.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6/phanbien-b6

 

►8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaongvuongdinhchu_.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaovuongdinhchu.htm

http://chimviet.free.fr/lichsu/tranxuanan/chieucanvuong/txa_chieucanvuong5.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

 

►9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai32

 

►10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_co-nen-ton-vinh-su-dau-hang.htm

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=828&nhom=6

http://trannhuong.com/news_detail/1487/CÓ-NÊN-TÔN-VINH-NHỮNG-NHÂN-VẬT-LỊCH-SỬ-ĐẦU-HÀNG-THỎA-HIỆP

 

►11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả - tác quyền về sau

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8/phuluc-b8

 

►12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_hoidap-txa.htm

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan051.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

 

►13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_phephanbaibaonguyenhoan.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=13&scat=&id=897  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485  

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

 

►14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức -- 15-02 HB9:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

 

►15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055 

http://nhavan.vn/article/BantronVN/887/   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

 

►16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

 

►17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_de-khoi-bi-nguyenhoan-lua-doi.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-sunguybien-nguyenhoan.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

 

►18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong_15-6hb9.pdf 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_best_giaithich-cho-letiencong.pdf  (19-6 HB9)    

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai2

Đã đăng trên Tạp chí HUẾ XƯA & NAY số 94 (tháng 7 & tháng 8 2009):

http://lh4.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vfTWH4bI/AAAAAAAAR7o/N_2kZ0va8Q8/s144/txa-hue-xnay-so94-1.jpg  

http://lh3.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vhJxv2nI/AAAAAAAAR7s/oOerM03Lim0/s800/txa-hue-xnay-so94-2.jpg  & các links kế tiếp

 

III. Tham gia viết hai mục từ  Wikipedia

 

►1. Wikipedia - Nguyễn Văn Tường

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b26.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

 

►2. Wikipedia - Kiến Phúc

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc.html

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b27.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

 

29-11 HB9

 
 
___________________
 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 2 & các bài khác
 
Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách) 

Xem Tất cả

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18

 
 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33

 
 
 

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử
 
và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.  
 
Trong những trang mục lục của hơn 3 tập "Luận & các bài thuộc thể loại khác", tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này. 

 

_____________________________________________________
  
 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây: 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai1 ...

 

____________________________________

 
 
& 2 CUỐN KHÁC CÙNG DẠNG LOẠI (+ MỘT ÍT BÀI MỚI VIẾT)
 
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE