Mục lục: Trần Xuân An - Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) Ở GOOGLE SITES

Để khỏi rối mắt quý người đọc, tác giả (TXA.) chỉ giữ lại ở mỗi bài viết một đường dẫn (link).

Những đường dẫn đến các trang có ảnh quét chụp (scan) bài đăng trên tạp chí in giấy, dẫn đến các tạp chí điện tử công lập, tự lập (vốn là những đường dẫn rất quan trọng và cần thiết, mãi mãi được lưu lại), xin vui lòng xem ở trang được thiết lập ngày 29-11 HB9 (2009):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2

Cũng xin thưa thêm: 

Đây là một trong số các cuốn sách tác giả (TXA.) gần như vừa viết, vừa đăng tải trên báo chí, trên các điểm mạng, đồng thời vừa đưa lên các điểm mạng cá nhân tranxuanan. Do đó, khi biên tập lại thành sách, cần phải sắp xếp lại. Vì vậy, các đường dẫn trong cuốn sách này không theo hệ thống, bởi lẽ chúng đã được tác giả sắp xếp lại từ các trang mục khác nhau, mặc dù chỉ giữ lại các đường dẫn thuộc điểm mạng www.tranxuanan-writer.net).

 

I. Khảo luận

 

►1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3   

Một trang chữ Hán:

http://picasaweb.google.com/tranxuanan.writer/HinhanhtulieuKiniem6#5190905658010499906  

  

►2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

 

►3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình vào năm 1874

(Ý kiến phản hồi về sử học [12-5 HB7]: Bài viết này đã được trích đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 284, tháng 5-2007, tr.42).

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

 

►4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

 

►5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi -- trả lời một thắc mắc

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

 

►6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4    

 

►7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

 

►8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo (kí tên Phan Huyên Đình, khi đăng ở Tạp chí Xưa & Nay)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

 

►9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

 

►10. Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

 

 

II. Đọc và trao đổi

 

►1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

 

►2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

 

►3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

 

►4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

 

►5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang – Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc (24-5 HB7) – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

Phụ đính:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7/phu-dinh-bai7

 

►6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

 

►7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6/phanbien-b6

 

►8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

 

►9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai32

 

►10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai1

 

►11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả - tác quyền về sau

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8/phuluc-b8

 

►12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

 

►13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

 

►14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức -- 15-02 HB9:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

 

►15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

 

►16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

 

►17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

 

►18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai2

 

 

III. Tham gia viết hai mục từ  Wikipedia

 

►1. Wikipedia - Nguyễn Văn Tường

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

 

►2. Wikipedia - Kiến Phúc

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

 

20-05 HB11

 
 
_______________________
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

 
 
 
Comments