Y.(24). Trần Xuân An - Thời sự văn hóa và suy nghĩ (tiểu luận - phê bình...)

 
 
 
Bản 23-12 HB9 (2009)
 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang này.

 Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.

 
 
 

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

(đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 24)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Luận và khảo luận:

 

1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế - chính trị - xã hội

2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)

3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”

4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế - nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)

7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật

8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)

9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội

10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá

11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”

12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”

13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí

14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

 

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

 

1. Về từ “Quốc phục”

2. Về từ “Quốc tuý”

3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)

6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở; Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?

7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu

8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu

9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực

10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất

12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm

13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

 

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

 

1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)

2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)

4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)

5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)

6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)

7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

 

IV. Tưởng niệm:

 

Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”

 

 

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

 

I. Luận và khảo luận:

 

►1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế - chính trị - xã hội

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b6.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_phapbatnhi.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6 

 

►2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b20.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/2006/01/ha-bnh-6-cho-mng-c-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

 

►3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b21.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

 

►4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_vesak-rongmo-khoahoc.pdf 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-vesak-rongmo-khoahoc.htm

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_vesakrongmo.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20   

 

►5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietnam.pdf

Hình ảnh: Bài 47 - Phẩm Hoa - Kinh Pháp cú (Palì - Anh - Việt) (25-12 HB7):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kinh-phap-cu_bai-47.jpg

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_phatgiaonguyenthuy.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietn.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

 

►6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế - nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_KhodePG_Tudieude.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-khode-tudieude.htm

-- Tư liệu tham khảo trực tuyến: Lỗ Tấn, "Nhật ký người điên", Website Việt Nam thư quán:

http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=328     

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm

 

►7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_sieu-hinh_phat-giao_19-01.pdf

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_sieuhinhPG.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-sieuhinh-phatgiao.htm

-- Trân trọng mời đọc lại một bài thơ cũ có cùng đề tài về khổ đế (dukkha), nhưng ở bình diện siêu hình: "Quy luật trời đất điên khùng! Với thiên nhiên, loài người vốn bình tâm":

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quy-luat-troi-dat_tho-txa.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25/xem-them-b25

 

►8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-vanhoahoc-sonnam_05-10h.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b1-best.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=32&id=605 

http://www.tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=15&limitstart=100

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3904

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=775&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6768

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14    

 

►9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b2-best.pdf

http://tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=113:nhung-gia-tri-nha-van-son-nam-bai-2&catid=14:dsvh&Itemid=15

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=777&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6781

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

 

►10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b3-best.pdf

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=780&nhom=6 http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6791

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

 

►11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

 

►12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18  

 

►13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai3

( http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm )

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19   

 

►14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn.php 

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn_3.php  )

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20   

 

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

 

►1. Về từ “Quốc phục”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18-p.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18/bai-phu18

 

►2. Về từ “Quốc tuý”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2    

 

►3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/04/nim-vui-ln-mun-quc-l-gi-t-hng-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18  

 

►4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b7.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nvh.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

 

►5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/vovankiet-ctt_xuanhong-kg-bbc.htm 

Bài đã đăng trên Tap chí điện tử BBCVietnamese.com  (16-5 HB7):

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070516_tranxuananhistory.shtml

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4   

 

►6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở – Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?

http://txawriter.wordpress.com/2007/08/29/tra-loi-nguoi-doc-1-nha/ 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc_txawriterwordpress.htm   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15   

 

►7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/phuchu_thumoi.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9  

 

►8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khokhan-cantro.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10 

 

►9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực:

http://txawriter.wordpress.com/2007/12/31/52/#comments

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khu-nha-sang-tac-nghien-cuu_txawrite.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24  

http://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-3_tiep_txawriterwo.htm  

(Bổ sung : Đối thoại tiếp: 14-10 HB7; bổ sung chú thích ở phần đối thoại: 17, 18 & 20-10 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17  

 

►10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/du_ksdsgkhoa.htm  (29-7 HB7):

http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/07/29/y-nghi-v%e1%bb%81-d%e1%bb%b1-ki%e1%ba%bfn-s%e1%bb%ada-d%e1%bb%95i-sach-giao-khoa-van-h%e1%bb%8dc-s%e1%bb%ad-h%e1%bb%8dc/  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13  

 

►11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/chu_vnghia.htm

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=6653&LOAIID=29&LOAIREF=5&TGID=1343  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14  

 

►12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai15   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8738

http://trannhuong.com/news_detail/2861/KẾT-NAP-HỘI-VIÊN-MỚI-LỘ-TRÌNH-DÂN-CHỦ-CÔNG-KHAI-NÊN-CHĂNG-CẦN-HOÀN-THIỆN-THÊM

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=923&nhom=1

 

►13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai16 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=925&nhom=6

http://trannhuong.com/news_detail/2892/TẠI-SAO-NHIỀU-TÁC-GIẢ-MUỐN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN-? 

 

►14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8810

http://trannhuong.com/news_detail/2915/GÓP-THÊM-LỜI-BÀN-LUẬN:-CHUẨN-VÀ-QUYỀN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN

 

►15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai18 

http://trannhuong.com/news_detail/2999/THÊM-HAI-Ý-KIẾN-NHỎ-SAU-KHI-ĐỌC-BÀI-BÁO-CỦA-ÔNG-PHẠM-THÀNH-CHUNG  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8942 

 

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

 

►1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b5.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thien.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5  

 

►2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ductrong--quanbenduong_tho-txa.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10-bis

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ghi-chu-them_01-3hb8.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kho-de_ghi-chu-them.htm (01-03 HB8)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26  

 

►4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/MHBS-11-txa_bangoc-chuyen-unicode.pdf

-  http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao-b22-1  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao2-b22  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/lotan-phankhoi-dich-nhatkinguoidien  

 

►5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc_txa.htm

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 2 (07-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-2_txa.htm

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 3 (08-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-3_txa.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19b   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19c

 

►6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-txa.htm

http://chimviet.free.fr/thoviet/tranxuanan/txat053.htm#bienmatdoikhi & các links khác

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10     

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-txa.htm

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan050.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12     

 

►7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33 

 

►8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai14   

http://trannhuong.com/news_detail/2793/TẬP-TRUYỆN-MỚI-CỦA-VÕ-NGUYÊN-NHƯ-NGỌN-GIÓ-LÀNH?  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8661 

 

IV. Tưởng niệm:

 

► Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/khapdieuvan-tutuyet   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18

 

 

 29-11 HB9 

 
 
__________________
 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 3 & các bài khác
 
Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách)

Xem Tất cả

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai28

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Trong những trang mục lục của hơn 3 tập "Luận & các bài thuộc thể loại khác", tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này.

 

 _____________________________________

 

Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1 ...

 

 ____________________________________
 
 
 
& 2 CUỐN KHÁC CÙNG DẠNG LOẠI (+ MỘT ÍT BÀI MỚI VIẾT)
 
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

 

Ċ
Trần Xuân An,
00:21, 23 thg 12, 2009
Comments