Mục lục: Trần Xuân An - Thời sự văn hoá và suy nghĩ

 

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) Ở GOOGLE SITES

Để khỏi rối mắt quý người đọc, tác giả (TXA.) chỉ giữ lại ở mỗi bài viết một đường dẫn (link).

Những đường dẫn đến các trang có ảnh quét chụp (scan) bài đăng trên tạp chí in giấy, dẫn đến các tạp chí điện tử công lập, tự lập (vốn là những đường dẫn rất quan trọng và cần thiết, mãi mãi được lưu lại), xin vui lòng xem ở trang được thiết lập ngày 29-11 HB9 (2009):

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3  (có bản sách PDF)

Cũng xin thưa thêm: 

Đây là một trong số các cuốn sách tác giả (TXA.) gần như vừa viết, vừa đăng tải trên báo chí, trên các điểm mạng, đồng thời vừa đưa lên các điểm mạng cá nhân tranxuanan. Do đó, khi biên tập lại thành sách, cần phải sắp xếp lại. Vì vậy, các đường dẫn trong cuốn sách này không theo hệ thống, bởi lẽ chúng đã được tác giả sắp xếp lại từ các trang mục khác nhau, mặc dù chỉ giữ lại các đường dẫn thuộc điểm mạng www.tranxuanan-writer.net).

 

I. Luận và khảo luận:

 

►1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế - chính trị - xã hội

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6

 

►2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

 

►3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

 

►4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20   

 

►5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21  

 

►6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế - nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22

 

►7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25/xem-them-b25

-- Trân trọng mời đọc lại một bài thơ cũ có cùng đề tài về khổ đế (dukkha), nhưng ở bình diện siêu hình: "Quy luật trời đất điên khùng! Với thiên nhiên, loài người vốn bình tâm": 

 

►8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14    

 

►9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

 

►10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

 

►11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

 

►12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18  

 

►13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19   

 

►14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20    

 

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

 

►1. Về từ “Quốc phục”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18/bai-phu18

 

►2. Về từ “Quốc tuý”

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2     

 

►3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18  

 

►4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

 

►5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4   

 

►6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở – Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15  

 

►7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9   

 

►8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10  

 

►9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24   

http://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments  

(Bổ sung : Đối thoại tiếp: 14-10 HB7; bổ sung chú thích ở phần đối thoại: 17, 18 & 20-10 HB7)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17  

 

►10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13   

 

►11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14   

 

►12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai15    

 

►13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai16  

 

►14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17   

 

►15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai18  

 

 

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

 

►1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5   

 

►2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/bai-moi-sach-moi-tin-moi/trang-10b/ductrong-quanbenduong

 

►4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/tai-nan-van-su-viet-lach

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/mua-he-ben-song/tep-11

-  http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao-b22-1   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao2-b22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/lotan-phankhoi-dich-nhatkinguoidien

 

►5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí) -- kì 1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 2 (07-11 HB7):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19b

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 3 (08-11 HB7):   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19c

 

►6. Đưa vào sách đã xuất bản dạng in giấy   

 

►7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33

 

►8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai14  

 

 

IV. Tưởng niệm:

 

Đưa vào sách đã xuất bản dạng in giấy

 

 

 29-11 HB9 (2009) 

 20-05 HB11 (2011)

 

_______________________
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

 
Comments