P.(16). Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường, kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

MỤC LỤC

 

A. Lời thưa đầu sách.

 

B. Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường:

 

I. Chương một: 1824 – 1853 (Vấn đề tên họ & thi cử)

II. Chương hai: 1853 – 1863 (Từ huấn đạo … )

III. Chương ba: 1863 – 1868

IV. Chương bốn: 1868 – 1873

V. Chương năm: 1873 – 1874

VI. Chương sáu (phần I): 1874 – 1881

VII. Chương sáu (phần II): 1881 – 1883 ( … đến phụ chính đại thần)

VIII. Chương bảy: 1883 (Dục Đức, Hiệp Hòa)

IX. Chương tám (phần I): 1883 (Kiến Phúc)

X. Chương tám (phần II): 1884 (Hàm Nghi)

XI. Chương tám (phần III): 1885 (Kinh đô quật khởi & bị thất thủ)

XII. Chương chín: 1885 – 1886 (Lưu đày &ø cái chết nơi lưu đày biệt xứ)

 

C. Phụ lục 1: Trích đoạn nguyên văn “Đại Nam thực lục chính biên” & các tư liệu khác

 

D. Nhân chứng cùng thời – danh sách sử thần Quốc sử quán triều Nguyễn (các kỉ IV, V & VI)

& Danh sách dịch giả Viện Sử học Việt Nam.

 

E. Danh mục sách báo tham khảo.

 

G. Phụ lục 2: Hội nghị, hội thảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường & báo chí bình luận,

giới thiệu về tác phẩm “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” của tác giả Trần Xuân An

 

H. Danh mục tác phẩm của tác giả

 

I. Mục lục.

 

Phụ bản:

Bản đồ & hình ảnh:

 

1. Chân dung PCĐT. Nguyễn Văn Tường (h.1).

2. Chân dung PCĐT. Nguyễn Văn Tường (h.2).

3. Bản đồ nước Đại Nam với các địa danh (thời Tự Đức).

4. Bản đồ cửa Thuận An (Thừa Thiên – Huế), ngày 15 – 18 tháng 7 Quý mùi (18 – 20-08-1883).

5. Bản đồ hoàng thành và toàn cảnh Huế.

6. Bản đồ kinh thành Huế ngày 23-5 Aát dậu (05 tháng 7-1885).

7. Ảnh Nguyễn Văn Tường trên giường bệnh tại Tahiti (1886) (h.3).

8. Bản đồ vị trí địa dư quê hương Nguyễn Văn Tường.

 
Links mới ở Google Sites

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-12

 

______________________________________

 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1a ...

 

 _________________________________
 
 
 
& CÁC CUỐN SÁCH KHÁC VỀ LỊCH SỬ:
 
CHUYÊN ĐỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886),
 
LỊCH SỬ CỔ ĐẠI ...
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

 

Comments