Z.(26). Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển)

 
 
tập thơ
tự tuyển theo đề tài về Mẹ
 
 
MỤC LỤC
 
 
1. Tóc bay sương trắng (1973)

2. Bài tháng giêng (1976)

3. Tạ ơn mảnh đất quê nhà (1982)

4. Thưa với Mẹ (1985)

5. Lời thiêng (1988-1989)

6. Bài Thơ ru búp bê (1990)

7. Thoáng xưa (1990)

8. Huế và ngày sinh (1984)

9. Tự trấn an trong đêm về phép (1980-1981)

10. Cơn bão và cây sầu đông (1985)

11. Ba hát và con ru (1989)

12. Giọt lệ của Mẹ trong những ngày con bệnh (1988)

13. Hương lam chiều hôm (1991)

14. Tôi vẫn yêu trái đất này (1993)

15. Tạ ơn (1991)

16. Giữa vô cùng (1993)

17. Tin quê (1992)

18. Hình dung khi định lập nghiệp ở Sài Gòn (1991)
 
 

19. Làng cũ ở Sài Gòn (1994)

20. Quê nội những đứa con của Mẹ (1994)

21. Mặc niệm mới: Người Mẹ Việt Nam (1994)

22. Tranh Người Mẹ (1994)

23. Mùa bưởi (1994)

24. Từ hình tượng cổ (1994)

25. Dốc Mạ ơi! (1980-1981)

26. Đừng lo cho con Mẹ ơi (1987)

27. Quê hương trong giọt sữa mẹ (1988)

28. Mẹ là cõi đời (1984)

29. Gia phả (2008)

30. Nghĩa trang (2008)

31. Mồ côi (2008)

32. Tứ tuyệt tiểu đối kính ghi ở bia phụ (2007)

33. Mẹ vô cùng (2010)
34. Thơ cuối tập: Tạ ơn ca dao (1988)
35. Thơ cuối tập: Cõi người ta sẽ đẹp sao (1990)
 
 
36. Phụ lục: Điếu văn (2007)
 
& Vài nét về tác giả

 

_____________________________________ 
 
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

 
Comments