A. Trang chủ (homepage)


--- Điểm mạng vi tính toàn cầu của nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.) ---

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH 


TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

(tại đây, gồm 49/50 tác phẩm đã thành sách,

không có những thông tin không liên quan khác) 
Bài mới viết từ tháng 4-2021
(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI
đủ cho mắt người lính cũ nhìn xưa
(quốc kì, đảng kì, trực quan sinh động)
Thơ hoà giải dân tộc — Đầu sách thứ 49/50

02-02-2021
(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN
Hai bài thơ viết thêm, sau khi đã hoàn tất tập thơ 27/49 
(đã đóng tập, thực hiện sách PDF xong):
CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,
CỞI TRÓI HẬU CHIẾN
Trần Xuân An
& một bài thơ khác10-11-2020

(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi tám)
Tập thơ
TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG
“Người Mẹ trong chiến tranh”

LINK MỤC LỤC (txawriter.wordpress.com)23-06-2020


NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH 

(Trần Xuân An - tập thơ thứ 25 trong 47 đầu sách)23-02-2020 

SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ 

(Trần Xuân An - tập thơ 24/46)
0o0o0
VIDEO - YOUTUBE:


TÍNH ĐẾN THÁNG 12-2019: 44 / 45 đầu sách đã công bố

24-7-2019
Công bố tập thơ – đầu sách thứ 10 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi ba
trong 45 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(44 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


https://edfa1584-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai/Bia-sach_47-BAI-THO.jpg30-04-2019

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 9 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi hai
trong 44 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(43 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


tập thơ


03-11-2018

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 8 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK

TRẦN XUÂN AN
.
tập thơ

(đầu sách thứ 8 viết về đề tài hoà giải dân tộc
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An)
Viết và công bố trên Facebook
từ 29-7 đến 23-10-2018 HB18

0o0o0o0o0

Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi mốt
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(42 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/11/danh-du_bia-sach_co-khung_tap-tho-xxi_02-11hb18.jpg?w=400

.

15-7-2018 HB18


tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg?w=300

Công bố trên Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457/

https://www.facebook.com/100007918808885/posts/2078691499071457/ )

Công bố trên WordPress. com:

https://txawriter.wordpress.com/2018/07/04/t-x-a-da-viet-va-cong-bo-tap-tho-thu-xx-dau-sach-thu-7-hoa-giai-dan-toc/22-03-2018

(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=40012-09-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 18 
(TRONG 39 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 18 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 5 TRONG 5 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ


(gồm 2 phần, 10-9-2017 & 10-12-2017: 60 bài thơ)
.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400

12-06-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 17 
(TRONG 38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 17 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 4 TRONG 4 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

Đ Ộ C   Ậ P   Ậ ,  
Á T   Ọ 
công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 11-2016 đến 6-2017 (HB17)   28-12-2016
(HB16)


Ấn bản do NXB. Văn hoá - Văn nghệ cấp giấy phép và ấn hành, 12-2016

_______________________________________________________

Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)


http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37


người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau

bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó

thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ

Chiếc cầu Ý Hệ, đôi bờ lấm lầm 

(thơ Trần Xuân An)
TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

(tại đây, gồm 37/38 tác phẩm đã thành sách,

không có những thông tin không liên quan khác) 

    
 

Mới!

Công bố đầu sách thứ 36
(truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)   
19 tháng 01 HB16 (2016)


21-12 HB14 (2014)

MỤC LỤC tập thơ ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT
tập thơ thứ 14 (cũng là đầu sách thứ 35 của Trần Xuân An)

Xem ảnh bìa kích cỡ lớn hơn & ảnh sách thành phẩm

Trần Xuân An

MỞ LÒNG BÀN TAY ĐỂ ĐAN TAY

tập thơ

Nxb. Trẻ, tháng 7-2014

 Số lượng trang: 112 tr., cỡ sách: 14,5 x 20,5 cm

Giá tiền: 70.000 đ., phát hành tại: Nhà sách TRẺ

161B Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM.

TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ NGƯỜI ĐỌC!
"Hậu chiến, không riêng ai" đã được chính thức xuất bản với tên sách mới: 

"GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA",

do Nxb. Trẻ cấp giấy phép ấn hành

(xuất xưởng, 31-8 HB13; nộp lưu chiểu, 03-9 HB13)  


   

Ảnh sách in xong   |   Ảnh bìa 1   |   Ảnh toàn bìa


Đầu sách thứ ba mươi ba:
 (tháng 3 HB13 [2013])
 
 
 
Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa - hồi ức (tập truyện ngắn liên hoàn):

 

1) Nụ cười Suối Hương (Đạ Hương)

2) Món nợ Suối Hương (Đạ Hương)

3) Nỗi đau Suối Hương (Đạ Hương)

4) Lối thoát Suối Hương (Đạ Hương)

 
 
Hoàn tất bản thảo vào cuối tháng chín HB12 (9-2012)
Đã gửi đăng ở Tạp chí Sông Hương qua đường bưu điện.
 
 
Xem:
(đầu sách thứ 31)
 

TÁC GIẢ ĐÃ TỰ BIÊN TẬP LẠI THÀNH HAI ĐẦU SÁCH MỚI
(nhân sinh nhật, lần thứ 55, kể từ ngày chào đời: 10-11-1956 ---
tính theo tuổi ta, lần thứ 56, kể từ ngày 08-10 Bính Thân):
 
 
 

 

 
 
VIDEO:
 
với ý thức công dân của người cầm bút

Nguồn ảnh biểu trưng minh họa này: Google search

  

 

37/38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN,
CÓ THỂ ĐỌC TỪ TRANG CHỦ NÀY
-- luôn luôn phải có www. --
với đường dẫn mặc định: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet ):
 

 

I. Thơ
 

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991:

Mục lục:

1 | 2 | 3

 

 

2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992:

Mục lục:

1a1b2 | 3

 

 

3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

9. Thơ những mùa hương, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1a | 1b | 2
 

10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển (đề tài về Mẹ), Nxb. Thanh Niên, 2010:

Mục lục:

1 | 2 | 3
 

11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 
 
 
 
 

II. Tiểu thuyết:

 

12. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997;

hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba),

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13b | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 |

22 | 23

 


 

13. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

14. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

15. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

16. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999,

Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

III. Nghiên cứu, khảo luận:

 

17. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) –

Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

(biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch,

bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008:

Mục lục:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 

  

18. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường –

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

(từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết,

phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

 

19. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần

Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu

chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn,

Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001

(tài liệu tham khảo riêng & lưu hành nội bộ)
 

20. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa,

khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1 | 1b | 1b1 | 1b1b | 1b1c |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

21. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886),

truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004:

Mục lục:

Tập 1: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 2: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 3: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Tập 4: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

         

 

22. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta,

khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

 

23. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, khảo luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

II.  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15b | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

III.  29 | 30 

  
 

IV. Phê bình & bình luận:

 

24. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

 

25. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

II.  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

III.  20 |

IV.  21 | 21b | 21c | 21d | 21e | 21f  

 

 

26. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

II.  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23b23c | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

III.  3031 | 32 | 33 | 33b | 33c | 34 | 35  

 


 

27. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách,

Nxb. Thanh Niên, 2009:

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 10b | 11 | 11b |

II.  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  
 

28. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

II.  9 | 10 |

III.  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  

 

 
 
 
Mới
 
29. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, bình luận văn chương & khảo luận sử...
Mới!
 
  
 
30. Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác, tập thơ thứ mười hai
Mới!
 

 
31. Tuổi học trò của tôi, Nxb. Hội Nhà văn, 2012
 

 
32. Bên kia Dốc 'Mạ ơi!' (truyện - hồi ức), Nxb. Hội Nhà văn, 11-2012
Mới!
 
 
 
33. Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (truyện - hồi ức), Nxb. Trẻ, 2013
Mới!

   
34. Mở lòng bàn tay để đan taytập thơ thứ 13 (đầu sách thứ 34), 6 HB14 (2014), Nxb. Trẻ, 7-2014

35. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ thứ 14 (đầu sách thứ 35), 12 HB14 (2014)


36. Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn (đầu sách thứ 36), 19-01-2016 (HB16)37. CẦU Ý HỆ, tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016),  Mới nhất!
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37      
38. TUỔI NHỚ,  tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016)
Nxb. Văn hoá - Văn nghệ, 12-2016  Mới nhất!
39. ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG! (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 17) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 11-2016 đến 6
2017 (HB17)  Mới nhất!
 
40. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 18) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2017 đến 9
2017 (HB17)  Mới nhất!


https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400


41. Bốn năm Chữ Thập Đỏ  (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 
10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=400


42. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 20) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

01-4-2018 đến 15-7-2018 (HB18)  Mới nhất! 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han


https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg?w=300


43. Danh dự (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du

https://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du


44. Cái nhìn của người hậu chiến (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 22) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

23-01-2019 đến 29-04-2019 (HB19 Mới nhất!

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien )

https://txawriter.wordpress.com/2019/04/29/cong-bo-dau-sach-thu-9-ve-hoa-giai-dan-toc-dau-sach-10-tren-facebook/45. LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 23) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

16-06-2019 đến 24-07-2019 (HB19 Mới nhất! 

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su )

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

& bổ sung thêm 31 bài thành 47 bài (+3 bài đọc lại):

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai


https://edfa1584-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai/Bia-sach_47-BAI-THO.jpg


46. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thề đó (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 24) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 04-11-2019 đến 20-02-2020 (HB20)


48. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng, tập thơ 41 bài (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 26) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 08-06-2020 đến 10-11-2020 (HB20)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau 

https://txawriter.wordpress.com/2020/09/26/duong-dan-link-16-bai-tho-sau-ngam-khuc-tu-su/

(đúng ra, phần cuối link trên phải là duong-dan-link-41-bai-tho-sau-ngam-khuc-tu-su)


49“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN (tập thơ) 02-2021

Đầu sách thứ bốn mươi chín (48/49)


50. BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI (tập thơ) 06-2021

Đầu sách thứ năm mươi (49/50)

51.

 

ẢNH BÌA SÁCH LỚN HƠN: 
 

I.

Bìa Nắng và mưa  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1048.JPG

Bìa Hát chiêu hồn mình  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1047.JPG

Bìa Tôi vẫn ở trên đường  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1049.JPG

Bìa Lặng lẽ ở phố  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1042.JPG

Bìa Kẻ bị ném vào bão  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1043.JPG

Bìa Hát với đời ơi thương mến  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1041.JPG

Bìa Quê nhà yêu dấu  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1050.JPG

Bìa Giọt mực cánh đồng và vở kịch điên

Bìa Thơ những mùa hương

Bìa Tưởng niệm Mẹ

Bìa Thơ sử và những bài thơ khác

 

II.

Bìa bản thảo đăng kí Mùa hè bên sông

Bìa Có một nơi lá mãi xanh  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1046.JPG

Bìa Ngôi trường tháng giêng  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1044.JPG

Bìa Sen đỏ, bài thơ hòa bình  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1045.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Nước mắt có vị ngọt

 

III.

Bìa Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_3154_2009_QTG.jpg

Bìa Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886)...  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2898_2009_QTG.JPG

Bìa tạm Những trang Đại Nam thực lục về PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886)...

Bìa Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2897_2009_QTG.JPG

Bìa Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)  &  Bìa 4 --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2966_2009_QTG.jpg

Bìa bản thảo đăng kí Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2010/2010_079_2010_QTG.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

IV.

Bìa Ngẫu hứng đọc thơ  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2965_2009_QTG.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

Bìa bản thảo đăng kí Thời sự văn hóa và suy nghĩ

Bìa Đọc văn chương và cảm nghĩ  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2010/2010_080_2010_QTG.JPG

 
 
 

 

 
 

 

 
   
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 
 

 

 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP.

 

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

 

 

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

 ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

 

 

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS... 

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa.

 

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

Trần Xuân An

 

 _____________________________________________

  

                  

 

                                    

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản 

(xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

 

 

 

 

 

 

 

  NỐI KẾT & QUẢNG BÁ

 

Đến với các tạp chí, thư viện điện tử:

 

Báo Thanh Niên online (đã chuyển đổi máy chủ)

Báo Sài Gòn Giải Phóng online

Tạp chí điện tử Giao Điểm -- Thư viện Giao Điểm

Tạp chí điện tử BBCVietnamese

Tạp chí điện tử tự lập Chim Việt Cành Nam

Điểm mạng vi tính toàn cầu Nhà thơ Luân Hoán - Song Vinh

Tạp chí điện tử tự lập Văn chương Việt (Văn Nghệ Sông Cửu Long)

Tạp chí điện tử Văn Nghệ Sông Cửu Long -- bộ mới 

Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam (bản sao & phản hồi

Điểm mạng Đạo Phật ngày nay - Thượng toạ Thích Nhật Từ - Chùa Giác Ngộ (TP.HCM.)  

Điểm mạng Chùa Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Thượng toạ Thích Chân Quang

► Trang Thông tin điện tử Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

► Trang Thông tin điện tử VUSTA -- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam  ----  link mới

Điểm mạng toàn cầu Nhà văn Trần Thanh Giao -- Link khác trên WebTgTXA

Tạp chí điện tử tự lập PhongDiepNet (nhà văn Phong Điệp) -- Link khác trên WebTgTXA.

Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & nhiều điểm mạng khác --
                                                    TRANH LUẬN BẤT ĐẮC DĨ VỚI NGUYỄN HOÀN  

                                                     Link khác trên WebTgTXA (có bản sao một trang web)

Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang (nhà văn Xuân Đức) -- Link khác trên WebTgTXA

► Tạp chí điện tử tự lập TranNhuongCom (nhà thơ Trần Nhương) -- Link khác trên WebTgTXA 

 

 

 

► Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM -- Link

Thư mục trực tuyếncủa THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (search), trình tự:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-internet-ca-th-vin-quc.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM. (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG (search)

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-th-vin-bo-si-gn-gii.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (search)

Thư mục Thư viện thành phố PALMERSTON NORTH (NEW ZEALAND)

Thư mục Thư viện Đại học HAMBURG ở Đức

Thư mục Thư viện Đại học CORNELL tại Hoa Kỳ  

► ... ...

 

  

 


 

Web. này được xây dựng trên cơ sở lưu - phát dữ liệu (host) của Google

 

 

Google Page Creator, Google Sites / host

   

 

XEM ĐỒNG HỒ - NGUYỆT LỊCH - DƯƠNG LỊCH 

 

 

hidden hit counter

 
DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

Visitor Map
 

 
Các địa điểm trên thế giới đang truy cập vào trang chủ WebTgTXA.
Có thể khách đang đọc những trang bên trong
 
Bấm vào ảnh bản đồ để xem thêm thông tin


 
 
   lên đầu trang  
 
 
 
Poet Trần Xuân An
(poet, writer, researcher),

author of 49/50 published-books (49 works, included 25 paper-books and 7 e-books + 17 new e-books): poems, novels, essays, elaborate works of research, critical contributions on history & literature... -- The HCM City Writers' Association member.

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

E-mail:

tranxuanan.writer

@gmail.com   &   tranxuanan_vn

@yahoo.com

Phone:

(08)  38453955 

&  0908 803 908

 

 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Điểm mạng toàn cầu Nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.)".

Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ.

Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954 - 1975) và trong thời hậu chiến (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 

Welcome to "Poet Tran Xuan An (HCMC. area)'s web".

Read my works for details, please, and think about them.

The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954 - 1975) and in the post-war (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 
 
THƠ VĂN SỬ TRIẾT & ĐỜI VỐN ĐA DẠNG & PHONG PHÚ ...

 

Đến nay, tôi đã trải qua 19 năm sống dưới chế độ cũ tại Miền Nam và 34 năm sống trong thời hậu chiến – đổi mới (trong đó, có 38 năm cầm bút làm thơ, viết văn, nghiên cứu…).

 

Tôi tự thấy những người cùng thời, cùng hoàn cảnh, nhân phận như tôi có trách nhiệm phải thể hiện tâm trạng, tư tưởng của chính mỗi người và cho cả một vài thế hệ tại Miền Nam, đặc biệt là trong thời hậu chiến – đổi mới. Người Miền Bắc viết thay chúng tôi ư? Không thể. Người Việt hải ngoại viết thay ư? Không thể. Người cách mạng sinh trưởng tại Miền Nam viết thay ư? Cũng không thể. Đối với tôi, đó là điều không ai có thể thay thế chính tôi. Và hẳn đối với những người cầm bút tương tự cũng vậy. Đối với bao người cùng nhân phận thuộc một vài thế hệ, chúng tôi gần gũi với họ nhất. Nếu tôi và những người cầm bút như tôi không làm được điều đó, có nghĩa là một khoảng trống văn học sử mãi mãi không bao giờ có thể lấp đầy. Với ý hướng đó, tôi viết, và mãi còn viết.

 

Mặc dù chân lí và sự thật lịch sử đều chỉ là một, nhưng thơ, văn, sử, triết và hiện thực cuộc đời vốn da dạng, phong phú. Mỗi phân số xã hội trong dân tộc Việt Nam đều có tiếng nói riêng. Trong từng phân số xã hội, những người cầm bút cùng thời, cùng hoàn cảnh, gần nhau về nhân phận, cũng đều có tiếng nói riêng. Trên điểm mạng này, chủ yếu chỉ là 24 đầu sách do một cá nhân là bản thân tôi viết (ngoại trừ dăm bài trong đầu sách thuộc loại biên soạn, khảo cứu [*]) [**].

 

Trân trọng mời đọc

Trần Xuân An

(17-12 HB9)

 

[*] Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (TXA. biên soạn, khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, 2008).

[**] 17-03 HB10 (2010): Nếu kể thêm cuốn "Những trang Đại Nam thực lục về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và những sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp" do tôi tuyển chọn, số sách hoàn chỉnh là 25. Những bài mới viết, chưa kể.
 
(Xem danh mục và số lượng đầu sách cập nhật ở bên trên và ở thanh bên đối xứng).

 

  

 

 

CÁC

THÔNG TIN

KHÁC,

XIN XEM

ĐIỂM MẠNG

 www.tranxuanan-writer.net 

 

 

 

 

 
với ý thức công dân của người cầm bút

Nguồn ảnh biểu trưng minh họa này: Google search